Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

ztr_as-pfron

Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej”


Z radością informuję, iż od 01.04.2017r. do 31.03.2019r. realizujemy projekt pn.  Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej”. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON, w ramach konkursu nr 2/2016 „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” z dnia 24.10.2016r. Zajęcia terapeutyczne odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku.

Kompleksowa terapia obejmuje:
a) terapię zajęciową:
- trening funkcjonowania w życiu codziennym;
- nabywanie i doskonalenie umiejętności manualno-technicznych;
- rozwijanie umiejętności w zakresie gospodarstwa domowego;
- rozwijanie umiejętności komputerowo-poligraficznych;
- włącznie beneficjentów zadania w czynny udział w środowisko lokalnym poprzez udział      
 w imprezach cyklicznych i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie             
 oraz zaprzyjaźnione placówki;
b) terapię psychologiczną w formie indywidualnych oraz grupowych sesji terapeutycznych       
   z zakresu:
- stymulacji poznawczej;
- zajęć relaksacyjnych i arteterapeutycznych;
- spotkań z rodzicami i opiekunami, pomocy psychologicznej i poradnictwa  
  psychologicznego
c) rehabilitację ruchową w formie indywidualnych i grupowych zajęć ruchowych obejmujących:
- kinezyterapię;
- fizykoterapię;
- masaż;
- zajęcia ogólno usprawniające;
- zajęcia sportowe;
- hydroterapię;
d) muzykoterapię:
- czynne uprawianie muzyki (poznawanie instrumentarium Orffa, granie na instrumentach, odwzorowywanie słów piosenki, śpiew, ćwiczenia mow, słuchu, dotyku, ćwiczenia poczucia rytmu, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, taniec, ćwiczenia orientacji ciała w przestrzeni);
- twórczą improwizację - tworzenie muzyki;
- trening komunikacji werbalnej i pozawerbalnej - rozwijanie mowy czynnej, aktywne słuchanie, gesty;
- percypowanie muzyki: słuchanie muzyki - zajęcia relaksacyjne;
- plastyczną interpretację muzyki;

Projekt jest skierowany do osób dorosłych z obszaru województwa łódzkiego, a warunkiem uczestnictwa w realizowanych działaniach jest posiadanie aktualnego orzeczenia          o niepełnosprawności intelektualnej.

Szczegółowy harmonogram realizowanych działań: pobierz harmonogram


Aktualności i wydarzenia z działalności Zespołu: https://www.facebook.com/PSOUU.Zgierz/


Więcej informacji pod numerem telefonu: 42 710 10 84


Tekst: Łukasz Godlewski

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego