Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

wladze

o nas

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Wypowiada się i działa w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin lub opiekunów w Polsce.
Stowarzyszeniem jest członkiem : Inclusion International - Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (ILSMH).

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu
jest organizacją pozarządową i niedochodową , kołem terenowym organizacji o zasięgu ogólnopolskim z Zarządem Głównym w Warszawie.
Koło jest zarejestrowane  w Sądzie Okręgowym w Łodzi pod nr 265 w rejestrze stowarzyszeń dział "A", KRS 0000046184 i posiada osobowość prawną.
Obejmuje opieką dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny ze Zgierza i okolicznych gmin województwa łódzkiego.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warun­ków prze­strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspie­ranie ich rodzin. (Art.4.Statutu)

ELEKTOR KOŁA

Anna Milczarek

ZARZĄD KOŁA KADENCJA 2015-2019


Bożenna Piotrowicz
Przewodnicząca Zarządu Koła
Beata Gawron
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła
Ewa Molenda
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła  
Zofia Stanisławska
Skarbnik Zarząd Koła
Agata Piłacik
Sekretarz Zarząd Koła
Teresa Chmielcka
Członek Zarządu Koła
Barbara Piestrzeniewicz
Członek Zarządu Koła
Arkadiusz Augustyniak
Członek Zarządu Koła


KOMISJA REWIZYJNA KADENCJA 2015-2019


Iwona Brzozowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Monika Przespolewska
 Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Wiesława Flisiak
Członek Komisji Rewizyjnej
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego