Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

Spotkania ROSA

działalność > ROSA

20.03.2013

Na dzisiejszych zajęciach zajmowaliśmy się tematyką wystąpień publicznych. Po przypomnieniu zasad jakie obowiązują w trakcie wystąpienia publicznego, przeszliśmy do realizacji zadania domowego jakie każdy uczestnik miał wykonać. Ćwiczenie polegało na przygotowaniu wiadomości na dowolny temat oraz przedstawienie ich na forum grupy wykorzystując multimedia, ilustracje, zdjęcia. Każdy uczestnik musiał pamiętać, że musi zmieścić się w około 5 minutach.
Po każdym wystąpieniu widownia dzieliła się swoimi wrażeniami, radziła na co prelegent powinien zwrócić uwagę przygotowując się do kolejnego wystąpienia oraz podkreślalismy pozytywne strony. Najczęstszymi błędami były: zbyt szybka mowa, brak płynności, za mało wiadomości dlatego też wystąpienie trwało za krótko.
Podsumowując zajęcia jednogłośnie doszliśmy do wniosku, że nam wszystkim są potrzebne tego typu zajęcia, ponieważ dzięki takim ćwiczeniom uczymy się poprawnego wypowiadania, zwracamy uwagę na mimikę, mowę ciała, dowiedzieliśmy się jak ważne jest przygotowanie się do wystąpienia przed widownią oraz w jaki sposób radzić sobie z tremą. Każdemu wystąpieniu towarzyszyła kamera oraz aparat.

Autor: Anita Brzozowska ze wsparciem Aleksandry Garbacz

03.04.2013

Dzisiejsze zajęcia były kontynuacją wystąpień publicznych uczestników, którzy nie mieli okazji się zaprezentować z powodu braku czasu na poprzednim spotkaniu. Zajęcia rozpoczęły się przypomnieniem zasad obowiązujących w trakcie każdego spotkania oraz wiadomości z poprzednich zajęć. Następnie nasi koledzy i koleżanki zaprezentowali się przed widownią opowiadając o swoich pasjach wykorzystując przy tym ilustracje. Każde wystąpienie było omawiane przez samego prelegenta a następnie widownie, która wskazywała słabe i mocne strony wystąpienia. W trakcie zajęć każdy z Self Adwokatów opowiadał na forum jak spędził święta wielkanocne. Było to nam bardzo potrzebne, ponieważ każdy z nas jeszcze raz mógł zmierzyć się z samym sobą oraz podzielić się z innymi wrażeniami. Na zakończenie każdy miał za zadanie zastanowić się czym jest dla niego selfadwokatura, dlaczego uczęszcza na te zajęcia. Zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie na stronę internetową aby inne Warsztaty mogły zobaczyć i przeczytać czym zajmujemy się na zajęciach.

Autor: Anita Brzozowska ze wsparciem Aleksandry Garbacz

10.04.2013

W dniu 10.04.2013r. odbyły się zajęcia na temat segregacji śmieci. Magdalena Piestrzeniewicz i Anita Brzozowska opowiedziały nam na czym polega segregacja śmieci. Z wcześniej przygotowanych notatek dziewczyny przedstawiły nam co to jest recykling, odpady przemysłowe i komunalne, utylizacja. W formie ilustracji i tabelki dowiedzieliśmy się jakie śmieci powinno się wyrzucać do poszczególnych worków- do niebieskiego papier, żółtego plastik do białego worka – białe szkło, do zielonego – kolorowe szkło a do ciemnego pozostałe śmieci, których nie da się przetworzyć. Każdy z uczestników segregował śmieci do poszczególnych worków pamiętając o odpowiednim złożeniu pudełek, „skręceniu” butelek, puszek i zdjęciu banderoli. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że taka segregacja śmieci pomaga nam utrzymać czyste środowisko. Jak mówi sekretarz grupy: „dzięki segregacji oszczędzamy i można na tym zarobić zbierając puste puszki, papier, złom”. Wyrzucanie śmieci do jednego pojemnika powoduje nieprzyjemny zapach a ludzie, którzy nie segregują śmieci płacą więcej za ich wywóz.
Na zakończenie i podsumowanie wiedzy o segregacji śmieci liderki przygotowały karteczki z pytaniami, które sprawdziły naszą pamięć, koncentrację i wiedzę.
Nasze zajęcia dały nam większą wiedzę na temat jak segreguje się śmieci, czego nie należy wyrzucać do poszczególnych worków oraz jakie są korzyści i obowiązki wynikające z segregacji śmieci.

Tekst: Piotr Sobczak ze wsparciem Aleksandry Garbacz

17.04.2013

Dzisiejsze zajęcia poświęciliśmy tematyce Świąt Majowych, ponieważ chcieliśmy się dowiedzieć po co w ogóle obchodzimy Święto 1,2 i 3 Maja. Zanim jednak liderki powiedziały nam o czym będziemy dziś mówić, wszyscy powtórzyliśmy sobie wiadomości z ubiegłego tygodnia związane z segregacją śmieci. Były to dla nas nowe informacje i niełatwo je było zapamiętać jak twierdzi sekretarz grupy dlatego takie powtórzenia są potrzebne. W podsumowaniu tego tematu obejrzeliśmy bardzo fajny filmik, który pokazał nam jak proste jest segregowanie śmieci i ile jest z tego korzyści dla nas i całego świata. Następnie przeszliśmy do nowego tematu, wspólnie staraliśmy się odpowiedzieć na pytania jakie zadawały nam liderki: Jakie święto obchodzimy 1, 2 i 3 maja? Tym razem zajęcia zostały przeprowadzone przez całą grupę, ponieważ w 4-osobowych zespołach mieliśmy za zadanie przedstawić informacje na temat każdego święta. Dzięki temu mieliśmy okazję wykazać się umiejętnością współpracy w grupie, po raz kolejny ćwiczyć wystąpienie publiczne, a przy okazji dowiedzieć się więcej o Świętach Majowych. Znów mieliśmy okazję zmierzyć się z samym sobą i sprawdzić własne możliwości. Naszym zadaniem do przygotowania na następne zajęcia jest pomyśleć i przedstawić własne pomysły, propozycje do przekazania wiadomości na temat obchodów majowych pozostałym uczestnikom w naszej placówce.

Autor: Anita Brzozowska i Magdalena Piestrzeniewicz ze wsparciem Aleksandry Garbacz

24.04.2013

W związku z zadaniem jakie mieliśmy do wykonania, na dzisiejszym spotkaniu omawialiśmy i przygotowywaliśmy się do zajęć, które chcemy przeprowadzić z pozostałymi uczestnikami WTZ i ZTR-AS na temat Świąt Majowych.
Każdy miał pomysł co należy wykorzystać w trakcie zajęć, np. flaga, Konstytucja. Następnie ustaliliśmy plan działania i podzieliliśmy się obowiązkami. Henryk Martyński będzie naszym mówcą, który przedstawi historię związaną z 1, 2  i 3 Maja. Piotr Flisiak jest odpowiedzialny za flagę, Piotr Sobczak za przedstawienie słuchaczom spotkania Konstytucji, Jakub Płóciennik za piosenki patriotyczne, Kasia Flisiak i Sebastian Grzelak za poczęstunek, Dominik Szypulski i Marcin Piotrowicz za przygotowanie wiersza „Kto ty jesteś”, Anita Brzozowska i Magda Piestrzeniewicz przygotują prezentację multimedialną zawierającą ilustrację i najważniejsze informacje. Natomiast reszta grupy miała za zadanie odszukać projekt kotylionu oraz przygotować jego elementy. Wszyscy zabraliśmy się szybko do pracy, ponieważ nie mieliśmy dużo czasu. Każdy wiedział co ma robić więc przygotowania przebiegły sprawnie. W piątek umówiliśmy się na generalną próbę, aby móc w poniedziałek jak najlepiej przeprowadzić te zajęcia dla zaproszonych gości.

Tekst: Piotr Sobczak ze wsparciem Aleksandry Garbacz

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego