Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

sds

placówki

Środowiskowy Dom Samopomocy /ŚDS/
95-100 Zgierz, ul. Chełmska 42/42a
tel/fax.
42 710 10 84
Kierownik: Alicja Filipowicz
Nr. konta
08 8783 0004 0020 5942 2000 0006

Środowiskowy Dom Samopomocy działa od 01.10.2014 r., wspiera 25 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych .

Celem ŚDS jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej osób uczęszczających oraz ich integrację ze środowiskiem. Kształtowanie nawyków celowej aktywności oraz postaw i zachowań akceptowanych przez społeczeństwo, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie i funkcjonowania w życiu codziennym.

Zajęcia prowadzone są w formie:
- treningów funkcjonowania w codziennym życiu
- treningów umiejętności interpersonalnych, społecznych i poradnictwa psychologicznego
- terapii zajęciowej i arteterapii
-  zajęć  w zakresie rehabilitacji ruchowej
- treningu spędzania czasu wolnego
- działalności integracyjno-kulturalnej
- opieki medycznej i socjalnej

Zajęcia realizowane są przez pięć dni w tygodniu w oparciu o indywidualne plany postępowania wspierająco- aktywizujące.

Warunki przyjęcia:
Wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, z terenu powiatu zgierskiego, dołączając:

-zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
-zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach
-orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w budynku przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu, od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00-16.00.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego