Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

owi-pfron


Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego (
OWI)


Uprzejmie informujemy, iż od 01.04.2017r. do 31.03.2019r. realizujemy projekt pn. „Wieloprofilowa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w wieku 0-7 lat z terenu województwa łódzkiego (Ośrodek Wczesnej Interwencji)” finansowany ze środków PFRON w ramach Konkursu nr 2/2016 „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”.
W niniejszym programie prowadzone są poniższe formy wsparcia:
• Terapia psychologiczna
• Terapia logopedyczna
• Terapia pedagogiczna
• Fizjoterapia
• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
• Trening Umiejętności Społecznych
• Terapia ręki
• Komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC
• Trening samodzielności

Celem niniejszych oddziaływań jest
- wczesna diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych u dzieci 0-7 r.ż.
- przeciwdziałanie rozwoju trwałej i głębokiej niepełnosprawności
- niwelowanie skutków istniejących zaburzeń
- zmniejszenie liczebności potencjalnej grupy osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
- przygotowanie Beneficjentów do lepszego funkcjonowania w środowisku przedszkolnym, szkolnym oraz życiu dorosłym
Warunki rekrutacji
- dzieci z terenu województwa łódzkiego w wieku od 0 do 7 r.ż.
- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

Wszystkie działania realizowane są w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Zgierzu przy ul. Długiej 62 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-19 oraz w wybrane soboty w godzinach 8-15.
Więcej można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 42 717 47 11.

Serdecznie zapraszamy


tekst: Łukasz Michiewicz

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego