Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

ogloszenia komunikaty

OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI
95 – 100 Zgierz, ul. Długa 62, tel. 42 717 47 11
www.psouu.miasto.zgierz.pl e-mail: psouu@miasto.zgierz.pl


Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu jest specjalistyczną poradnią od ponad dwudziestu lat oferującą wieloaspektową diagnozę i terapię dla dzieci, których rozwój przebiega nieprawidłowo.
W ośrodku prowadzona jest diagnoza i terapia usprawniająca dziecko w sferze intelektualnej, ruchowej, społecznej i emocjonalnej. Prowadzone jest także wsparcie oraz terapia rodzin.
Uprzejmie informujemy, iż posiadamy jeszcze wolne miejsca w programie wieloprofilowej i kompleksowej opieki specjalistycznej (finansowany ze środków PFRON) będącym kontynuacją wieloletnich doświadczeń. Składają się na nie porady i konsultacje:
• psychologa,
• pedagoga,
• logopedy,
• fizjoterapeuty,
• oraz psychiatry, neurologa i lekarza rehabilitacji.

Dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program terapii dostosowany do potrzeb i możliwości. Beneficjentami projektu mogą zostać dzieci w wieku 0 – 7 r.ż. z terenu województwa łódzkiego posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zespół wykwalifikowanych specjalistów serdecznie zaprasza wszystkich rodziców zaniepokojonych rozwojem i zachowaniem swojego dziecka, którzy pragną uzyskać rzetelną informację, poradę i opiekę terapeutyczną.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Zgierzu
dysponuje wolnymi miejscami  do
Środowiskowego Domy Samopomocy w Zgierzu przy ul. Chełmskiej 42/42 a.Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla niepełnosprawnych intelektualnie  oraz z niepełnosprawnościami sprężonymi – zaburzenia psychiczne (nie wymagające leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej), niepełnosprawność ruchowa.
Zajęcia odbywać się będą  się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zadaniem ŚDS jest zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej uczestnika oraz jego integracje społeczną.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do ŚDS:
•    pisemna prośba osoby zainteresowanej o skierowanie do ŚDS, lub jej przedstawiciela ustawowego złożona w Ośrodku Pomocy Społecznej,
•    dowód osobisty,
•    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS,
•    zaświadczenie lekarza psychiatry/ neurologa
•    orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
•    decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury, lub decyzja o przyznaniu zasiłku stałego.
Użytkownikiem może zostać każdy kto:
•    ma orzeczenie poradni zdrowia psychicznego lub poradni neurologicznej albo innej specjalistycznej placówki stwierdzające, że pobyt danej osoby w ŚDS jest wskazany
•    ma orzeczenie niepełnosprawności intelektualnej
•    ma powyżej 18 lat
•    nie ma aktualnie ostrych objawów choroby
•    jest gotów uczestniczyć w codziennych zajęciach
Oferujemy:
•    ciekawe zajęcia terapeutyczne organizowane w ramach pracowni
•    pracę rehabilitacyjną prowadzoną na różnych poziomach z zastosowaniem indywidualizacji ze względu na zróżnicowane możliwości psychofizyczne uczestników
•    wycieczki, turnusy, spotkania z ciekawymi ludźmi, wspólne spacery, spotkania przy ognisku
•    wsparcie terapeutyczne i psychologiczne
•    istnieje możliwość zjedzenia ciepłego posiłku oraz skorzystania z prysznica
•    wspólne spędzanie czasu w przyjaznej atmosferze
•    kompleksowe poradnictwo i wspieranie członków rodzin osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.
Telefon kontaktowy: 669-304-302 lub (42) 710-10-84

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego