Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

inne formy terapii

działalność


W placówkach PSOUU Koło w Zgierzu oprócz typowych zajęć w pracowniach zawodowych oraz terapii indywidualnej uczestnicy mają możliwość nabywania i rozwijania swoich możliwości podczas

- zajęć sportowych na basenie

w każdy poniedziałek chętni uczestnicy wraz z terapeutą-rehabilitantem udają się do Pływalni MOSiR w Zgierzu przy ul. Leśmiana 1, gdzie mogą nabywać i ćwiczyć umiejętności z zakresu nauki pływania oraz przygotowywać się do zawodów pływackich.

- zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej
zajęcia w grupach i indywidualnie prowadzone przez psychologów. Dostosowanie tematów do poziomu i możliwości każdej grupy oraz wykorzystanie różnych technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej(np. tekst łatwy do czytania, gesty, mimika, piktogramy, rysunek, pokaz itp.)


- muzykoterapii
która jest jedną z najbardziej lubianych form terapii przez uczestników WTZ i ZTR-AS, gdyż mogą tam rozwijać swoje talenty muzyczne, teatralne i taneczne, korzystać z wielu instrumentów oraz przygotowywać się do licznych występów scenicznych. Zajęcia prowadzą muzykoterapeuci Milena Lalak i Kamil Mucha .

-selfadwokatury
to zajęcia dla wybranej grupy uczestników, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu praw człowieka, Konstytucji RP, wystąpień publicznych, trudności innych osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania samorządu lokalnego. Dzięki tym umiejętnościom  stają się bardziej samodzielni i odpowiedzialni, a przez to również bardziej aktywni w środowisku lokalnym. Grupę prowadzi osoba wspierająca, Julita Florczak-Sokół, terapeutka zajęciowa i psycholog.

- zajęć garncarskich(tworzenie w glinie artystycznej)

są to zajęcia w gościnnej pracowni w Łodzi, każdy uczestnik ma możliwość najpierw stworzenia swojego dzieła w glinie a następnie podczas kolejnych wizyt w pracowni może je szkliwić i wypalać w specjalnym piecu. Grupa udaje się do pracowni gliniarskiej z terapeutką zajęciową Aleksandrą Walczewską.

- zajęć sportowych z tenisa ziemnego

podczas, których uczestnicy mogą ćwiczyć swoje umiejętności z zakresu tej dyscypliny pod okiem trenera Pana Macieja Szprynca, który od lat woluntarystycznie prowadzi grupę osób niepełnosprawnych. Zajęcia, dzięki gościnności zgierskiego MOSiRu odbywają na Hali Sportowej lub na kortach odkrytych

- sali relaksacji muzycznej(doświadczania świata)

w której uczestnicy mogą doświadczać różnej stymulacji sensorycznej, angażującej wszystkie zmysły. Stymulacja dostosowana jest do możliwości każdego uczestnika. Zajęcia w Sali prowadzi terapeutka zajęciowa Aleksandra Garbacz

- zajęć rehabilitacyjnych

prowadzonych równolegle z terapią zawodową przez wykwalifikowanych rehabilitantów. Uczestnicy mogą skorzystać z dobrze zaopatrzonych sal rehabilitacyjnych, siłowni, sali fitness, hydromasażu oraz zabiegów fizykalnych. Dobór ćwiczeń jest dostosowany indywidualnie do każdego uczestnika przez rehabilitanta i lekarza kierującego na zabiegi.

-wsparcia psychologicznego

udzielanego indywidualnie wg potrzeb oraz grupowo, podczas tematycznych spotkać z wybranymi uczestnikami przez psychologa, Julitę Florczak-Sokół. Wsparcie grupowe dostarcza uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie w sytuacjach codziennych. Zaspokaja również potrzebę rozmowy i wyposaża w umiejętność radzenia sobie z emocjami oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.

 - spotkań społeczności

które odbywają się w każdy piątek i skupiają wszystkich uczestników PSOUU Koło w Zgierzu. Celem spotkań jest dzielenie się uczestników wydarzeniami i problemami mijającego tygodnia, podejmowanie ważnych tematów i decyzji na forum oraz nabywanie kompetencji społecznych. Dynamika grupowa jest po stronie uczestników z jak najmniejszym udziałem terapeutów, by w jak największym stopniu stymulować ich aktywność w grupie i zaradność życiową.

- treningów piłki nożnej
które są prowadzone przez trenera Artura Świstka na terenie obiektów MOSiR w Zgierzu dla grupy niepełnosprawnych piłkarzy z różnych placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego