Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

"  Patrz na moją siłę a nie słabość, dzisiaj zrobiłem to, co wczoraj było niemożliwe  "    


Stowarzyszenie wyróżnione honorowym tytułem "Zasłużony Dla Miasta Zgierza"

Wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu

 

 
 
 

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 02 maja 2018 roku zmarła w wieku 69 lat
Pani Bożenna Piotrowicz.

Była założycielką Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zgierzu i przez 35 lat pełniła funkcję Przewodniczącej. Okresowo pełniła również funkcję w Zarządzie Głównym i Centralnej Komisji Rewizyjnej. Była aktywnym społecznikiem, pełniącym ważne funkcje w radach konsultacyjnych i komisjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym.
Była inicjatorką i organizatorką, kompleksowego systemu form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie powiatu zgierskiego.
Dzięki uporowi, determinacji i niestrudzonej walce, Pani Bożenna stworzyła warunki do godnego i pełnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od lat 80
-tych na terenie Zgierza powstawały kolejne placówki i ośrodki, realizowane były projekty, które tworzyły system  rehabilitacji i wsparcia.
Dla nas wszystkich w Stowarzyszeniu była przykładem osoby, która zawsze jest wierna swoim zasadom i konsekwentnie dąży do wyznaczonego celu. Była dla na
s nauczycielem, przekazującym ogromną wiedzę i doświadczenie, ale także bardzo ciepłym i dobrym człowiekiem gotowym doradzić i nieść pomoc.
Pani Bożenna była  kochającą i oddaną żoną, mamą dwóch synów i babcią.


Najbliższej Rodzinie składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.

Zarząd, Członkowie, Pracownicy i Podopieczni PSONI Koło w Zgierzu.


 

OSTATNIE POŻEGNANIE


Z szacunkiem pochylamy głowy. aby pożegnać śp. Bożennę Piotrowicz.
Jej śmierć jest wielkim bólem dla nas wszystkich.

Chciałoby się napisać bardzo wiele, jednak brakuje słów – żadne z nich nie wyrażą uznania za wspaniałe życie zmarłej i żalu po jej stracie. Stracie po kobiecie niezwykłej, dobrej i wrażliwej, ale jednocześnie odważnej, stanowczej i nieustępliwej w walce o los i  godne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Temu poświęciła dużą część swojego aktywnego i zawodowego życia, wytrwale wspierana przez Swoich najbliższych , męża Mieczysława i synów Radosława i Marcina.
Pani Bożenna Piotrowicz, mama dwóch synów, w tym niepełnosprawnego młodszego Marcina, w 1983 roku razem z grupą rodziców utworzyła Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy TPD, a później Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, następnie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zgierzu ,w których od początku nieprzerwanie przez 35 lat, do swojej śmierci pełniła funkcję Przewodniczącej Zarządu Koła.
W latach 1991-95 była również członkinią Zarządu Głównego, a w latach 2004-2008 Centralnej Komisji Rewizyjnej.
Pani Bożenna  była inicjatorką i organizatorką kompleksowego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin na terenie powiatu zgierskiego.

Dzięki jej  determinacji i uporowi w latach 80-tych na terenie Zgierza powstało przedszkole specjalne z oddziałami integracyjnymi, którego przez wiele lat była dyrektorem oraz klasy integracyjne w szkolnictwie masowym.
Z inicjatywy Pani Piotrowicz w 1991 roku w Zgierzu utworzono Ośrodek Wczesnej Interwencji dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju, jako pierwszy w województwie łódzkim i jeden z pierwszych w Polsce, którym przez kolejnych ponad dwadzieścia lat kierowała.
Koło PSONI w Zgierzu pod przewodnictwem swojej liderki przez 35 lat działalności stworzyło placówki dzienne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zrealizowało wiele projektów i przedsięwzięć:
1995 r.- Warsztat Terapii Zajęciowej
1997 r.- Zespół Terapii Teatralno-Muzycznej „AKCENT”
2000 r.- Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „ Aktywności Społecznej”
2006 r.- realizacja we współpracy z Zarządem Głównym PSONI projektów w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną – Centrum DZWONI.
2012 r.- Program „Samodzielne Życie”, pierwszy na terenie województwa łódzkiego program wspierający zaradność życiową i usamodzielnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną – trening mieszkaniowy.
2014 r. – Środowiskowy Dom Samopomocy
2018 r. – Realizacja projektu Prowadzenie lokalu gastronomicznego Cafe Bistro „U Tkaczy” w Parku Kulturowym „Miasto Tkaczy” jako forma aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem kulturalnym.
Realizacja wielu programów i projektów w zakresie integracji społecznej, edukacji, sportu i rekreacji, a także kampanii, konferencji i sympozjów o tematyce związanej z rehabilitacją i terapią osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W 2000 roku Koło rozpoczęło największy projekt zainicjowany przez Panią Bożennę Piotrowicz, po jej stażu we Francji, który ją zainspirował – budowę kompleksowego Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hostelem dla Osób Niepełnosprawnych.
Celem jej działalności, a także marzeniem było stworzenie warunków do wspierania osoby z niepełnosprawnością intelektualną przez całe życie, od wczesnego dzieciństwa, przez okres szkolny, po dorosłe życie, z dostępem do rehabilitacji i terapii, pracy i samodzielnego, pełnego życia w przyjaznym miejscu i godnych warunkach.
Jej kompetencja, wiedza i mądrość była doceniona, pełniła wiele znaczących funkcji w zespołach doradczych i konsultacyjnych na terenie miasta, powiatu, województwa, a także strukturach ogólnopolskim: była m.in. przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Zgierskiego, Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Łodzi oraz do 2016 r. członkinią Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Za swoją wytrwałą pracę i aktywną działalność społeczną Pani Bożenna Piotrowicz  została odznaczona srebrnym i złotym krzyżem zasługi RP, uhonorowana tytułem Zasłużony dla miasta Zgierza , otrzymała najwyższe wyróżnienie Fundacji im. Brata Alberta - Medal św. Brata Alberta, który został jej wręczony przez Ks. Kardynała  Franciszka  Macharskiego, a także najwyższe odznaczenie PSONI- medal „Fidelite et Constanter” – „Wiernie i Wytrwale”.

Troszczyła się z niezwykłym zaangażowaniem  o każdego człowieka,  szczególnie  niepełnosprawnego, żyła dla innych. W realizacji działań była  uparta i konsekwentna, dlatego nie poddawał się nigdy, nie zakładała niepowodzeń i wytrwale dążyła do celu.

Pani Bożenna była osobą bardzo otwartą, uśmiechniętą, znaną ze swojej życzliwości i dobrego serca. Gdy ktoś potrzebował pomocy lub dobrej rady, nigdy nie odmawiała, każdy mógł liczyć na jej wsparcie i bezinteresowność, wszyscy doświadczyliśmy jej wielkiego serca. Wszystkie osoby niepełnosprawne traktowała jak własne dzieci.

Dziękujemy Pani Bożennie za wszelkie dobro, za mądrość i wartości, które przekazała nam swoją codzienną pracą i postawą, z której wynieśliśmy szacunek do drugiego człowieka i jego godności. Będziemy się starali jej nie zawieźć i kontynuować jej dzieło.

W imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców, Zarządu Koła w Zgierzu oraz  wszystkich pracowników żegnamy ś.p. Bożennę Piotrowicz, o której pamięć pozostanie żywa i na zawsze w naszych sercach i modlitwie.

Najbliższej rodzinie mężowi Mieczysławowi, synom Radosławowi i Marcinowi, synowej Agnieszce oraz ukochanej wnuczce Basi składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia.


Można odejść na zawsze, by stale być blisko...
                                                               Ks. Jan Twardowski.


 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego