Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

aktual7

Sami o Sobie 2018

15 maja, obchodziliśmy nasze coroczne wielkie święto, zainicjowane przez Ś.P. Bożennę Piotrowicz - zgierskie obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, pod nazwą „Sami o Sobie – wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu” realizowane w ramach zadania Kultura i Wartości Kulturowe Powiatu ze środków Powiatu Zgierskiego. Święto radości i doznań artystycznych miało również w tym roku charakter zadumy i powagi po odejściu naszej wieloletniej Przewodniczącej. Z uwagi na fakt, iż w bieżącym roku obchodzimy Rok Wczesnej Interwencji, na terenie Miasta Tkaczy goście mogli zapoznać się z przygotowaną wystawą obrazującą historię oraz bieżącą działalnością Ośrodka Wczesnej Interwencji w Zgierzu. W trakcie wystawy na pytania dotyczące wsparcia dziecka z niepełnosprawnością odpowiadali pracownicy i terapeuci OWI.
Tegoroczna impreza odbyła się pod patronatem Starosty Zgierskiego – Pana Bogdana Jaroty, Prezydenta Miasta Zgierza – Pana Przemysława Staniszewskiego, Dyrektora Łódzkiego Oddziału PFRON – Pana Władysława Skwarki oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Zgierzu – Pani Elżbiety Zytek. Tego dnia gościliśmy przedstawicieli lokalnych władz i instytucji, zgierskich proboszczów, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz liczne grono przyjaciół.
Zebranych gości, w imieniu Zarządu PSONI Koło w Zgierzu powitała p. Beata Gawron – jego wiceprzewodnicząca oraz p. Radosław Piotrowicz – sekretarz Zarządu Głównego PSONI w Warszawie oraz aktualny przewodniczący PSONI Koło w Zgierzu. W trakcie obchodów Dnia Godności uczestnicy naszych placówek – zarówno dorośli jak i dzieci zaprezentowali występy teatralno- taneczno-muzyczne uzyskując aplauz ze strony widzów. O godności oraz zapisach Powszechnej Deklaracji praw Człowieka zabrała głos Regionalna Organizacja Self-Adwokatów przy PSONI Koło w Zgierzu. Krótką formę artystyczną w języku migowym wykonali nasi goście tj. uczniowie SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, zaś przybyłe placówki zaprezentowały swój dorobek w postaci prac plastycznych oraz rękodzielniczych na swoich stoiskach.
Wszyscy przybyli mogli również odwiedzić Cafe & Bistro ,,U Tkaczy” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu.
Tak jak co roku każda placówka biorąca udział w Dniach Godności otrzymała pamiątkowy dyplom uczestnictwa oraz statuetkę. Indywidualne nagrody rozdano również zwycięzcom dwóch konkursów plastycznych przeglądu „Sami o Sobie”. Jeden z nich odbył się w formie warsztatów malarskich na terenie Miasta Tkaczy, a drugi był przeglądem prac nadesłanych wcześniej przez placówki biorące udział w wydarzeniu. Dzieła te swoja tematyką nawiązywały do kultury regionu zgierskiego.
Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursów, a także ich opiekunom, terapeutom oraz nauczycielom serdecznie gratulujemy osiągnięć
Gościom dziękujemy za tak liczne przybycie, niebiosom za bezchmurne niebo, a pracownikom zgierskiego Miasta Tkaczy za pomoc w zakresie organizacji wydarzenia.
Cóż więcej możemy napisać.... Zapraszamy przyjaciół, sympatyków oraz zgierzan na kolejne odsłony „Sami o Sobie”


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego