Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

aktual1

Wizytacja w ośrodkach wypoczynkowych


Zarząd PSONI koło w Zgierzu w miesiącach wrzesień, październik skierował zapytania ofertowe do 15 ośrodków wypoczynkowych znajdujących się na terenie woj. dolnośląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Zapytania ofertowe miały na celu rozeznanie rynku pod względem możliwości finansowych zorganizowania letniego pobytu integracyjnego podopiecznych placówek w 2018 r. Na zapytania ofertowe odpowiedziało dziewięć ośrodków wypoczynkowych podając przybliżony koszt pobytu. Zarząd biorąc pod uwagę zaproponowaną ofertę cenową wytypował trzy  ośrodki wypoczynkowe z  terenu woj. małopolskiego i świętokrzyskiego.
W dniach 15-16.10. 2018 r. przedstawiciele zarządu, terapeutów oraz rodziców podopiecznych dokonali wizytacji trzech wytypowanych przez zarząd ośrodków wypoczynkowych.
Celem wizytacji ośrodków wypoczynkowych z terenu woj. małopolskiego i świętokrzyskiego było sprawdzenie podawanych w ofertach warunków mieszkaniowych, zaplecza rekreacyjnego ośrodków oraz ustalenie w drodze negocjacji ostatecznych kosztów pobytu integracyjnego.
Dokonana ocena wizytowanych ośrodków wypoczynkowych została przekazana Zarządowi PSONI koło w Zgierzu oraz kierownikom placówek, w celu podjęcia ostatecznej decyzji i  podpisania umowy dotyczącej pobytu integracyjnego podopiecznych w roku 2018.
Pogoda sprzyjała wizytacji, co znacznie ułatwiło ocenę warunków rekreacyjnych oferowanych przez ośrodki, warunków socjalnych oraz warunków bezpiecznego pobytu naszych podopiecznych.

Tekst: Ewa Molenda.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego