Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

aktual1

Jubileusz 35-lecia


9 luty to szczególna data w kalendarzu PSONI Koło w Zgierzu. 35 lat temu, a więc 9 lutego 1983 r. z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, które po latach tj. od 06.12.1991 r. funkcjonowało pod nazwą Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zaś od 2016 r. jako Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu. 9 lutego 2018 r. z inicjatywy Przewodniczącej PSONI Koło w Zgierzu p. Bożenny Piotrowicz przedstawiciele rodziców - założycieli oraz kadra PSONI spotkała się by w kameralnym gronie w symboliczny sposób odnotować ten szczególny Jubileusz. Dzień ten był wymowny i wzruszający, był sposobnością do przypomnienia starszym pracownikom i rodzinom dorosłych już podopiecznych historii, które miały miejsce na przestrzeni lat. Młodzi pracownicy z zainteresowaniem ale i z niedowierzaniem słuchali o zaangażowaniu grupy osób, które zaowocowało godnym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualna w przestrzeni publicznej. Spotkanie w dniu 9 lutego 2018 r. było preludium do oficjalnych obchodów Jubileuszu 35 - lecia Stowarzyszenia, które czeka nas jeszcze w tym roku.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego