Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

2018

archiwum

Bal karnawałowy

Bal odbył się dnia 1 lutego, między innymi dzięki uprzejmości księdza kanonika Andrzeja Chmielewskiego - proboszcza Parafii św. Katarzyny w Zgierzu, który udostępnił nam przy-parafialną salę widowiskową. Na parkiecie bawili się z nami nasi przyjaciele z Pabianic oraz z Aleksandrowa Łódzkiego, a do tańca zagrzewał zespół, na którego czele stał muzykoterapeuta - pan Kamil Mucha. Uczestnicy bawili się doskonale do wieczora. Dziękujemy wszystkim za wspaniale spędzony czas. Pozdrawiamy!

Albertiana 2018


07.02.2018r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu odbył się przegląd wyłonionych do etapu regionalnego dziewięciu zespołów teatralnych oraz trojga solistów z województwa łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. Była to część XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana 2018", organizowanego przez panią Annę Dymną oraz Fundację im. Brata Alberta. Zwycięskie zespoły oraz solista zaprezentują się w finale, który odbędzie się 19 marca na deskach teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Etap regionalny, w ramach którego wystąpił nasz zespół "Akcent", był efektem współpracy wspomnianej Fundacji Brata Alberta, Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz Urzędu Miasta Zgierza, a także zgierskiego Koła PSONI i Szkoły Podstawowej nr 8. Patronat nad imprezą objęli: Prezydent Miasta Zgierza, Marszałek Województwa Łódzkiego, Starosta Zgierski oraz Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON.
Serdecznie dziękujemy wszystkim innym osobom zaangażowanym, w tym Tarcza Events za zaplecze techniczne oraz oprawę muzyczną. Nie możemy pominąć również wspaniałej publiczności.
Wśród laureatów w kategorii grup teatralnych znaleźli się kolejno:
- Teatr ,,Wielkie Jajo" ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie z przedstawieniem "Niezły cyrk" (I miejsce),
- Zespół "Pozytywka" z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie z "Bleee…" (II miejsce),
- Zespół "AKCENT" z PSONI Koło w Zgierzu - przedstawienie "To co najważniejsze" (III miejsce).

Pozostałe zespoły, które zaprezentowały wczoraj swoje zdolności to "Tęcza" z Łęczycy, "Zespół Orkiestry Perkusyjnej Mały Big Band" z Łodzi, "GTI" z Ignacowa "Kraina czarów" ze Skierniewic, "Pozytywni" z Młodocina Większego oraz "Tacy sami" z Suwałk.
Zwycięzcą w kategorii solistów została uczestniczka z Środowiskowego Domu Samopomocy z Radomia – Małgorzata Pietralska. Zaśpiewała utwór "Małe tęsknoty" z repertuaru Krystyny Prońko.
Konkurowała z Magdaleną Burzyńską z Suwałk, która wykonała utwór "Och, życie kocham Cię nad życie" oraz z Kamilą Dajcier z Radomska która wykonała utwór
„Przyjdzie taki dzień” z repertuaru Katarzyny Popowskiej.
Gratulujemy wszystkim laureatom oraz pozostałym artystom. Trzymamy kciuki za kolejne występy i mamy nadzieję na ponowne spotkanie w tak zacnym lub jeszcze lepszym gronie za rok!Jasełka 2018


Początek roku 2018 był bardzo pracowitym okresem dla Zespołu Akcent z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu. Aktorzy podczas każdej styczniowej niedzieli prezentowali swoje wszechstronne talenty muzyczno – teatralno – wokalne, w większości zgierskich Kościołach oraz w Strykowie.  Serdecznie dziękujemy wszystkim proboszczom oraz księżom i parafianom za gościnę oraz ciepłe słowa, które zostały wypowiedziane pod naszym adresem podczas Mszy św.
Podsumowując, kolejny coroczny cykl jasełek uznajemy za niezwykle udany. Jesteśmy wdzięczni licznym darczyńcom ze wszystkich parafii za ofiary złożone na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Podsumowanie ubiegłego roku w Banku Spółdzielczym


09 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu odbyło się podsumowanie ubiegłego roku Banku Spółdzielczego. Była to również wyjątkowe podsumowanie ponieważ w tym roku wypada okrągła 90 rocznica działalności Banku. Dzięki uprzejmości Pani Prezes Banku, Elżbiecie Zytek nasze Stowarzyszenie po raz kolejny miało możliwość zaprezentowania na uroczystej gali , prac uczestników placówek PSONI Koło w Zgierzu. Zaproszonym gościom przybliżona została działalnością Stowarzyszenia oraz niepowtarzalne rękodzieło powstające każdego dnia w naszych pracowniach . Bardzo dziękujemy przybyłym gościom za hojne gesty i wsparcie działalności Stowarzyszenia. Bankowi Spółdzielczemu życzymy kolejnych lat sukcesów w zaspokajaniu wymagań swoich wszystkich klientów.

Jubileusz 35-lecia


9 luty to szczególna data w kalendarzu PSONI Koło w Zgierzu. 35 lat temu, a więc 9 lutego 1983 r. z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, które po latach tj. od 06.12.1991 r. funkcjonowało pod nazwą Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, zaś od 2016 r. jako Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu. 9 lutego 2018 r. z inicjatywy Przewodniczącej PSONI Koło w Zgierzu p. Bożenny Piotrowicz przedstawiciele rodziców - założycieli oraz kadra PSONI spotkała się by w kameralnym gronie w symboliczny sposób odnotować ten szczególny Jubileusz. Dzień ten był wymowny i wzruszający, był sposobnością do przypomnienia starszym pracownikom i rodzinom dorosłych już podopiecznych historii, które miały miejsce na przestrzeni lat. Młodzi pracownicy z zainteresowaniem ale i z niedowierzaniem słuchali o zaangażowaniu grupy osób, które zaowocowało godnym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualna w przestrzeni publicznej. Spotkanie w dniu 9 lutego 2018 r. było preludium do oficjalnych obchodów Jubileuszu 35 - lecia Stowarzyszenia, które czeka nas jeszcze w tym roku.

Sami o Sobie 2018

15 maja, obchodziliśmy nasze coroczne wielkie święto, zainicjowane przez Ś.P. Bożennę Piotrowicz - zgierskie obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, pod nazwą „Sami o Sobie – wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu” realizowane w ramach zadania Kultura i Wartości Kulturowe Powiatu ze środków Powiatu Zgierskiego. Święto radości i doznań artystycznych miało również w tym roku charakter zadumy i powagi po odejściu naszej wieloletniej Przewodniczącej. Z uwagi na fakt, iż w bieżącym roku obchodzimy Rok Wczesnej Interwencji, na terenie Miasta Tkaczy goście mogli zapoznać się z przygotowaną wystawą obrazującą historię oraz bieżącą działalnością Ośrodka Wczesnej Interwencji w Zgierzu. W trakcie wystawy na pytania dotyczące wsparcia dziecka z niepełnosprawnością odpowiadali pracownicy i terapeuci OWI.
Tegoroczna impreza odbyła się pod patronatem Starosty Zgierskiego – Pana Bogdana Jaroty, Prezydenta Miasta Zgierza – Pana Przemysława Staniszewskiego, Dyrektora Łódzkiego Oddziału PFRON – Pana Władysława Skwarki oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Zgierzu – Pani Elżbiety Zytek. Tego dnia gościliśmy przedstawicieli lokalnych władz i instytucji, zgierskich proboszczów, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz liczne grono przyjaciół.
Zebranych gości, w imieniu Zarządu PSONI Koło w Zgierzu powitała p. Beata Gawron – jego wiceprzewodnicząca oraz p. Radosław Piotrowicz – sekretarz Zarządu Głównego PSONI w Warszawie oraz aktualny przewodniczący PSONI Koło w Zgierzu. W trakcie obchodów Dnia Godności uczestnicy naszych placówek – zarówno dorośli jak i dzieci zaprezentowali występy teatralno- taneczno-muzyczne uzyskując aplauz ze strony widzów. O godności oraz zapisach Powszechnej Deklaracji praw Człowieka zabrała głos Regionalna Organizacja Self-Adwokatów przy PSONI Koło w Zgierzu. Krótką formę artystyczną w języku migowym wykonali nasi goście tj. uczniowie SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, zaś przybyłe placówki zaprezentowały swój dorobek w postaci prac plastycznych oraz rękodzielniczych na swoich stoiskach.
Wszyscy przybyli mogli również odwiedzić Cafe & Bistro ,,U Tkaczy” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu.
Tak jak co roku każda placówka biorąca udział w Dniach Godności otrzymała pamiątkowy dyplom uczestnictwa oraz statuetkę. Indywidualne nagrody rozdano również zwycięzcom dwóch konkursów plastycznych przeglądu „Sami o Sobie”. Jeden z nich odbył się w formie warsztatów malarskich na terenie Miasta Tkaczy, a drugi był przeglądem prac nadesłanych wcześniej przez placówki biorące udział w wydarzeniu. Dzieła te swoja tematyką nawiązywały do kultury regionu zgierskiego.
Wszystkim uczestnikom i laureatom konkursów, a także ich opiekunom, terapeutom oraz nauczycielom serdecznie gratulujemy osiągnięć
Gościom dziękujemy za tak liczne przybycie, niebiosom za bezchmurne niebo, a pracownikom zgierskiego Miasta Tkaczy za pomoc w zakresie organizacji wydarzenia.
Cóż więcej możemy napisać.... Zapraszamy przyjaciół, sympatyków oraz zgierzan na kolejne odsłony „Sami o Sobie”


„Organizacja przyjazna rodzinie w województwie łódzkim” 2018 r.


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Zgierzu otrzymało status Organizacji Przyjaznej Rodzinie w województwie łódzkim.
Podczas X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny, które odbyły się w Łódzkim Domu Kultury w  dniu 18.05.2018 r. nagrodę za zdobycie III miejsca w Konkursie „ Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie” wręczył przedstawicielom PSONI koło w Zgierzu Marszałek Województw Łódzkiego.
Celem Konkursu „Województwo łódzkie przyjazne rodzinie” o Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego było:
-wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego, realizujących cele polityki rodzinnej poprzez podejmowanie szczególnie wartościowych inicjatyw na rzecz wspierania rodzin w województwie łódzkim;
- wyróżnienie przedsiębiorców i organizacji realizujących cele i przedsięwzięcia poprzez podejmowanie szczególnie wartościowych inicjatyw na rzecz wspierania rodzin
w województwie łódzkim.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego