Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

2016

archiwum

Bank Spółdzielczy podsumowuje rok 2015


22 stycznia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu odbyło się podsumowanie roku 2015 przez Bank Spółdzielczy. Tradycją stało się, iż nasze Stowarzyszenie dzięki uprzejmości Pani Prezes Banku, Elżbiecie Zytek ma możliwość podczas Gali zaprezentowanie prac uczestników placówek jak również podarowanych przedmiotów przez Darczyńców. Zaproszeni goście mieli możliwość bliższego zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia oraz wzięcia udziału w licytacji wystawionych prac.
Bardzo dziękujemy za hojność przybyłym gościom i zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie, natomiast Bankowi Spółdzielczemu za kolejny rok owocnej współpracy.

T
ekst: Małgorzata Potakowska


Wśród nocnej ciszy…….


Początek roku był bardzo pracowity dla podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu. Począwszy od ostatniej niedzieli grudnia 2015 roku, skończywszy na ostatniej niedzieli stycznia 2016 roku w zgierskich kościołach oraz w kościele w Łagiewnikach i Strykowie podczas mszy świętych przedstawiane były Jasełka, przygotowane przez uczestników terapii pod kierunkiem pani Mileny Lalak. Dzięki uprzejmości księży proboszczów nasi podopieczni mięli możliwość zaprezentowania przed szerszą publicznością swojego kunsztu aktorskiego oraz profesjonalne wykonanie kolęd
. 27 grudnia nasi uczestnicy zaprezentowali się w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 3 stycznia swój występ przedstawili w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady, 10 stycznia odwiedziliśmy parafię pod wezwaniem Chrystusa Króla, natomiast 17 stycznia byliśmy w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 24 stycznia Jasełka wystawiana była w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Łagiewnikach Łódzkich, natomiast w ostatnią niedzielę stycznia pojechaliśmy do Strykowa do parafii pod wezwaniem św. Marcina.
Parafianie we wszystkich kościołach przyjęli nas bardzo serdecznie, oklaskując występ gromkimi brawami oraz  wspierając działalność naszego Stowarzyszenia podczas zbiórek publicznych, odbywających się po każdym występie.
Zarówno księżom proboszczom oraz parafianom dziękujemy za ciepłe przyjęcie oraz możliwość zaprezentowania twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Tekst: Małgorzata Potakowska

Jak się bawić, to się bawić !!


W dniu 27 stycznia Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu zorganizowało bal karnawałowy. Wspaniałej sali użyczyła nam pani Beata Placek – Kujawska. Zaprosiliśmy gości z PSOUU Koło w Aleksandrowie Łódzkiego, PSLCnP z Ozorkowa, PSOUU Koło w Pabianicach oraz przyjaciół z Fundacji im. Brata Alberta z Łodzi. O oprawę muzyczną zadbał nasz muzykoterapeuta Kamil Mucha wraz z zespołem , zabawiając nas największymi szlagierami ostatnich lat. Zabawa rozpoczęła się o 16.00 i trwała do późnego wieczoru. Oczywiście nie zabrakło czegoś dla ciała. Na uczestników zabawy czekał słodki poczęstunek, kolorowe, smaczne kanapeczki oraz gorący posiłek.
Wszyscy bawili się wspaniale. Z wielką niecierpliwością będziemy odliczać dni do spotkania za rok.

Tekst: Małgorzata Potakowska


Albertiana 2016


W czwartek, 11 lutego 2016 r. od godz. 10.00 na sali widowiskowej Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowej, przy ul. 3 Maja 46 w Zgierzu, odbyły się Regionalne Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „ALBERTIANA 2016”. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja im. Brata Alberta. Współorganizatorami zaś Urząd Miasta Zgierza, Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu oraz Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu.
Tegoroczny przegląd artystyczny odbywał się po raz szesnasty w Polsce, zaś w Zgierzu po raz dwunasty. W międzywojewódzkiej rywalizacji, na deskach zgierskiej sceny, zaprezentowało się 9 zespołów i 4 solistów: ze Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic, Ozorkowa, Łodzi, Koluszek, Warszawy, Pruszkowa i Wierzbic.
Patronat nad tegoroczną edycją objęli: Prezydent Miasta Zgierza - Przemysław Staniszewski, Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień, Starosta Zgierski - Bogdan Jarota i Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON - Władysław Skwarka.
Nasze Stowarzyszenia jako pierwsze zaprezentowało przedstawienie pt. „Nie wszystko złoto, co się świeci” – Jeden dzień z życia Warsztatów” . W kategorii solistów swoje umiejętności wokalne prezentowała uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej Olga Pawęda, która zaśpiewała piosenkę „Więc choć pomaluj mój świat”.

Tekst: Alicja Filipowicz


Spotkanie Wielkanocne


Dnia 22.03.2016r. w Centrum Szkoleniowo- Rehabilitacyjnym przy ul. Chełmskiej 42/42a odbyło się śniadanie wielkanocne. Przy wspólnym stole zasiedli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Zespołu Terapeutyczno- Rehabilitacyjnego Aktywności Społecznej wraz z terapeutami oraz Zarządem Koła. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście min. księża zgierskich parafii, przedstawicile Urzędu Miasta Zgierza, Starostwa Powiatowego w Zgierzu jak również instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osoby, które od wielu lat wspierają działalność naszego Koła.
Spotkanie rozpoczął zespół „Akcent”, który swoim występem podkreślił świąteczną atmosferę i przybliżył tradycje świąt wielkanocnych.  Ksiądz Zbigniew Dziedzic pobłogosławił świąteczne potrawy. Wszyscy zgromadzeni podzielili się jajkiem oraz złożyli sobie życzenia. Na stołach znalazły się przepyszne wielkanocne przysmaki min. baby wielkanocne, mazurki, żurek z białą kiełbasą, jajka. Potrawy przygotowywane były w pracowni gospodarstwa domowego WTZ.
Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za obecność oraz życzenia, które wprowadziły nas w świąteczny nastrój.
Wszystkim życzymy Radosnego świętowania Zmartwychwstania Chrystusa.
Wesołego Alleluja!

Tekst: Małgorzata Potakowska

Trening Umiejętności Społecznych OWI


Minął rok od kiedy w Ośrodku Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu wprowadzono nowe formy wsparcia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON. Oferta terapeutyczna Ośrodka została wzbogacona o Trening Umiejętności Społecznych oraz zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zajęcia te mają formę sesji grupowych.
Trening Umiejętności Społecznych ma na celu rozwijanie i wzbogacanie doświadczeń społecznych dzieci z zaburzeniami rozwoju. Jest okazją do nauki zachowań niezbędnych w określonych sytuacjach społecznych, dostosowywania się do wymogów społeczeństwa i funkcjonowania w nim, wyrabiania zachowań przystosowawczych, umożliwiających w miarę niezależne i efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie. Terapia koncentruje się na wspieraniu kompetencji komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami interakcji społecznych: nabywania umiejętności zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki. Podczas zajęć dzieci mają możliwość nabyć umiejętności współdziałania, inicjowania i podtrzymywania zabaw relacyjnych, naukę zabaw tematycznych, gier towarzyskich z rówieśnikami itp.
Z kolei Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne znajduje zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka. Ruch będący podstawą każdego terapeutycznego ćwiczenia pozwala dzieciom z zaburzeniami na rozwijanie świadomości własnego ciała i usprawnianie ruchowe, rozwijanie świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązywanie bliskich kontaktów. Udział w zajęciach ma znaczenie w stymulowaniu rozwoju ruchowego (motoryka duża i mała, poczucie sprawności ruchowej), społeczno-emocjonalnego. Istotą grupy jest prowokowanie do naśladownictwa, kontaktu, współdziałania, zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa. Ponadto u podopiecznych obserwuje się wzrost zaufania do własnych możliwości, pewności siebie, motywacji i gotowości do podejmowania działań. Zajęcia podnoszą także poziom funkcjonowania poznawczego: koncentrację uwagi, ukierunkowanie działania na cel, ćwiczenia pamięci długotrwałej, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, orientację w schemat ciała i przestrzeni. Ruch stanowi ponadto podstawowy i naturalny sposób porozumiewania się, w związku z czym metoda sprzyja rozwojowi zdolności komunikowania się z otoczeniem, a także pozwala na wzbogacanie słownictwa dzieci z globalnymi zaburzeniami rozwoju. Metoda przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci jąkających się, z Zespołem Downa, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością sprzężoną, zaburzeniami zachowania i emocji, nadpobudliwością psychoruchową.

Tekst: Małgorzata Juszczak-Kapusta, Martyna Banasiak


Konferencja „Wczesna Interwencja – wczoraj i dziś – nowe wyzwania”


11.05.2016 r. w Urzędzie Miasta Zgierza odbyła się konferencja nt. „Wczesna Interwencja – wczoraj i dziś – nowe wyzwania” zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia działalności Ośrodka Wczesnej Interwencji w Zgierzu oraz Dni Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Zaproszonych gości powitała Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Zgierzu p. Bożenna Piotrowicz. W Konferencji udział wzięli m. in. przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Zgierzu, Władz Miasta i Urzędu Miasta Zgierza,  Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, oraz Radnych Miasta Zgierza, kierownicy placówek medycznych i oświatowych, przedstawiciele Ośrodków Wczesnej Interwencji nawet z najdalszych zakątków Polski oraz byli i obecni pracownicy. Swoją obecnością zaszczyciła nas także p. Krystyna Mrugalska współtwórczyni idei Wczesnej Interwencji w Polsce a obecnie Prezes Honorowy naszego Stowarzyszenia. Pani Prezes przybliżyła historię Stowarzyszenia oraz okoliczności w jakich powstawało. O początkach Ośrodka Wczesnej Interwencji w Warszawie, pierwszej tego typu placówki w Polsce, oraz budowie systemu wsparcia rodziny opowiedziała p. Zofia Pakuła – znakomity psycholog kliniczny i wieloletni dyrektor OWI w Warszawie. Na temat „Modelu wczesnej interwencji – systemu wsparcia dziecka i rodziny” wykład wygłosił dr Radosław Piotrowicz natomiast obecny kierownik placówki Łukasz Michiewicz opowiedział o aktualnych zadaniach stojących przed OWI w Zgierzu.  O kompleksowym wsparciu terapeutycznym opowiedziały specjalistki z OWI w Zgierzu. Pani mgr Małgorzata Przybysz przybliżyła problematykę z zakresu wsparcia ruchowego i fizjoterapii, mgr Urszula Łazorczyk zagadnienia aktywacja komunikacji w pracy z małym dzieckiem, mgr Małgorzata Juszczak-Kapusta – wypowiedziała się nt wsparcia psychologicznego a mgr Martyna Banasiak opowiedziała o znaczenie zabawy w budowaniu relacji z dzieckiem i przygotowaniu do edukacji w podejściu pedagogicznym. Konferencję zakończył panel dyskusyjny poświecony potrzebom Wczesnej Interwencji z udziałem rodziców, profesjonalistów oraz Sekretarzem Miasta Zgierza Panem Robertem Chocholskim. Konferencja była okazją do cennej dyskusji i wymiany poglądów oraz prezentacji osiągnięć naszego Stowarzyszenie na polu Wczesnej Interwencji.
Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień, Starosta Zgierski - Bogdan Jarota Prezydent Miasta Zgierza - Przemysław Staniszewski, Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON - Władysław Skwarka oraz Prezes Banku Spółdzielczego – Elżbieta Zytek

Tekst: Łukasz Michiewicz, Agnieszka Szewczyk

„Sami o Sobie – wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu”


12 maja 2016 roku w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy po raz kolejny odbył się Przegląd Twórczości Teatralno- Muzycznej "Sami o Sobie - wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu".
Patronat nad wydarzeniem obieli Marszałek Województwa Łódzkiego- Witold Stępień, Starosta Zgierski Bogdan Jarota, Prezydent Miasta Zgierza  Przemysław Staniszewski, Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON Władysław Skwarka, a także Prezes Banku Spółdzielczego w Zgierzu Elżbieta Zytek. Patronat medialny nad Przeglądem objęło Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „Centrum Zgierz”.
Uroczystego otwarcia dokonała Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu Pani Bożenna Piotrowicz oraz Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła Pani Beata Gawron. Podniosłej rangi wydarzeniu nadał polonez w wykonaniu uczestników terapii placówek PSOUU Koło w Zgierzu. Od godziny 10.00 na scenie swoja twórczość prezentowali uczestnicy placówek z terenu Powiatu Zgierskiego oraz całego Województwa Łódzkiego. Wśród występujących zespołów znalazły się ośrodki edukacyjno-terapeutyczne z Miasta Zgierza, Ozorkowa, Aleksandrowa Łódzkiego, Rąbienia, Głowna, Pabianic, Łodzi, Kutna i Żychlina . W trakcie trwania występów teatralno- muzycznych nastąpiło wyłonienie laureata warsztatów plastycznych "Miasto Tkaczy na płótnie" -uczestnika WTZ Fundacji Osób Społecznie Aktywnych FOSA Krzysztof Sęk oraz zwycięscy konkursu fotograficznego "Mój Powiat w obiektywie" , który jednogłośnie komisja konkursowa przyznała Szkole Podstawowej nr 1 z Odziałam Integracyjnymi w Zgierzu za fotografię przedstawiającą kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za tak liczne przybycie. Wasza obecność daje nam siłę do wspólnego działania w obronie godności osób z niepełnosprawnością intelektualną i tworzenia warunków umożliwiających im realizację życiowych pasji i marzeń.

Tekst: Alicja Filipowicz.

 

Pomoc Fundacji PGE


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu po raz kolejny otrzymało dofinansowanie z przeznaczeniem na pomoc w budowie zaplecza kuchennego dla Zespołu Terapeutyczno- Rehabilitacyjnego „Aktywności Społecznej”.
W ramach realizacji projektu zostały wykonane prace wykończeniowe związane z modernizacją i wykończeniem aneksu kuchennego w nowo budowanej części Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego przy ulicy Chełmskiej 42/42a. Budowany obiekt w całości obejmował będzie część leczniczo -  rehabilitacyjną, część szkoleniową z  hostelem i domem mieszkalnym stałego pobytu dla  osób z niepełnosprawnością. Powstaje on z  darów ludzkich serc – wpłat rodziców, opiekunów  osób niepełnosprawnych, darowizn osób fizycznych i instytucji.
Dzięki dofinansowaniu Fundacji PGE w 2015 roku możliwe było wykonanie modernizacji  dwóch łazienek, z pełnym wyposażeniem i przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.  
W ramach otrzymanych środków przygotowano pomieszczenie aneksu kuchennego do montażu niezbędnego umeblowania. Zakupiono materiały wykończeniowe i elementy wyposażenia.  
Efektem końcowym realizowanego przedsięwzięcia jest modernizacja pomieszczenia, które daje możliwość uczestnikom placówki ZTR -AS  korzystania z wykończonego i w pełni  wyposażonego aneksu kuchennego, podnosząc tym samym jakość świadczonych usług i możliwości terapeutycznych.

Tekst: Alicja Filipowicz


XI Jarmark Zdrowia


12.06.2016 r. odbył się XI Jarmark Zdrowia pod hasłem "Lecz się w Zgierzu". Choć zmieniło się miejsce (z Placu Jana Pawła II na Park Miejski im. T. Kościuszki), niezmiennie jak co roku porad udzielali terapeuci Ośrodka Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu. Ze wsparcia psychologa, pedagoga, logopedy i terapeuty integracji sensorycznej mógł skorzystać każdy, zwłaszcza jeśli niepokoi go rozwój dziecka. Wyspecjalizowana kadra służyła wstępną diagnozą, wytyczeniem głównego kierunku oddziaływań terapeutycznych oraz pokierowaniem do konkretnych placówek specjalistycznych. Całości towarzyszyło stoisko prowadzone przez zaprzyjaźnione Mamy, które zachęcały do kupienia przepysznych ciast domowej roboty naszych Rodziców oraz chłodnej lemoniady.

autor: M. Banasiak


Grant Fundacji Tesco „Decydujesz, Pomagamy”


Drodzy Państwo wygraliśmy !!! Dzięki Państwa głosom oddanym podczas zakupów w sklepach Tesco otrzymaliśmy grant o wartości 5000 zł. Dzięki otrzymanym środkom Stowarzyszenie będzie mogło wybudować drewnianą altankę na terenie Centrum Szkoleniowo- Rehabilitacyjnego przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu. Będzie ona elementem terenu rekreacyjnego w skład którego wejdzie scena, zadaszona wiata, alejki spacerowe wraz z ławkami. Zagospodarowanie terenu zielonego pozwoli na stworzenie osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej miejsce do wspólnego wypoczynku, integracji, a także organizacji wspólnych spotkań. Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Zgierza, Ozorkowa oraz Strykowa za każdy oddany głos. Wspólnie z Państwem budujemy nasze sukcesy.


Turnus w Ustroniu Morskim


Dnia piętnastego czerwca tuż po godzinie siódmej rano, grupa uczestników zgierskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wraz z kilkoma rodzicami oraz grupką terapeutów wybrała się w niezwykle udaną podróż do Ustronia Morskiego.
W Ustroniu czekały na nas pięknie przygotowane pokoje w pensjonacie „Morskie Oko” oraz ciepła kolacja w nieodległym ośrodku „Janosik”, gdzie każdego z następnych dni spożywaliśmy posiłki.
Kolejne dni upływały nam na spędzaniu czasu na plaży, różnorodnych wycieczkach oraz innych atrakcjach. Nie obyło się również bez dyskotek oraz uroczystości obchodów urodzin Karoliny Jaworskiej i Pani Bożenny Piotrowicz. Pod koniec pobytu bawiliśmy się także na niezwykle przyjemnym ognisku, jedząc kiełbaski oraz śpiewając. Na gitarze przygrywał oczywiście nasz uczestnik Konrad Przygoński. Odwiedziliśmy Kołobrzeg, gdzie mieliśmy przyjemność popłynąć w rejs statkiem „Pirat” spacerować wzdłuż plaży o odwiedzić ciekawe zabytki tego miasta. Wśród licznych wycieczek odwiedziliśmy Mielno,
przepiękne ogrody Hortulus w Dobrzycy, gdzie oprowadzał nas przewodnik. Niezwykle udana była również wycieczka do Parku Wieloryba w Rewalu, a także do Motylarni i Parku Miniatur Latarni Morskich w Niechorzu, gdzie odzwierciedlone w skali 1:10 są wszystkie polskie latarnie z Pomorza oraz Arktyki i Antarktydy, a także inne zabytki pomorskie. We wszystkich z tych miejsc oprowadzali nas przewodnicy. Przejazdem byliśmy także w Mrzeżynie i Dźwirzynie. Jeden z dni spędziliśmy w Międzyzdrojach. Tam spacerowaliśmy Aleją Gwiazd, odwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze oraz Figur Woskowych, a także planetarium.
Do Zgierza wróciliśmy dnia 29 czerwca wczesnym wieczorem. Opaleni, wypoczęci, pełni nowych doświadczeń i wrażeń, głodni kolejnych wyjazdów…


Lato w mieście i poza miastem


28 sierpnia, gościliśmy na Gminnych Dożynkach w miejscowości Dzierżązna. Pogoda szczęśliwie dopisała, co pozwoliło nam w pełni zrealizować wszystkie zaplanowane atrakcje.
Znalazły się wśród nich malowanie twarzy, liczne zajęcia plastyczne, foto-stand, blok zajęć zręcznościowych i inne niespodzianki dla najmłodszych. Nie zabrakło również przejażdżki motocyklem, dzięki Pani Sylwii Bagińskiej, każdy niezależnie od wieku mógł pouczyć wiatr we włosach i choć w niewielkim stopniu zrozumieć jej pasje.
Dziękujemy wszystkim, którzy spędzili ten dzień z nami oraz tym, którzy wsparli naszą placówkę w zbiórce publicznej.
04 września odbyły się Dożynki Powiatowe zorganizowane w miejscowości Wrzask koło Strykowa. Uroczyste rozpoczęcie nastąpiło korowodem dożynkowym oraz polową mszą świętą. Podczas Dożynek nasze Stowarzyszenia miało możliwość zaprezentowania stoiska promocyjnego, wyrobów rękodzielniczych uczestników terapii placówek Stowarzyszenia.
A ponieważ wszędzie nas pełno tego samego dnia nie mogło nas zabraknąć na pożegnaniu lata w naszym ukochanym Zgierzu. Jak co roku Stowarzyszenie przygotowało liczne atrakcje i niespodzianki, zarówno coś dla dzieci jak i dla ich rodziców. Zapach pyszności z grilla rozchodził się po całym Parku Miejskim.


 

Wakacyjne remonty

Czas urlopów nie dla każdego oznacza wypoczynek. W naszym Centrum Szkoleniowo- Rehabilitacyjnym praca wrze na każdym etapie. Pracuje nie tylko profesjonalne ekipy, ale również terapeuci i rodzice naszych uczestników. Efekty pracy widać i czuć. Dzięki społecznemu zaangażowaniu oraz otwartości ludzi dobrych serc, zostały zakończone prace na parterze części mieszkalnej Centrum Szkoleniowo Rehabilitacyjnego. Przygotowane zostały pomieszczenia pod mieszkania chronione/wspomagane, w których w najbliższym czasie zamieszka 8 osób doskonalących swoją samodzielność. Serdecznie dziękujemy za bezinteresowną pomoc Panu Jakubowi Kuszewski i Ryszardowi Dyśko za przekazanie i położenie wykładzin w pokojach mieszkalnych. Dziękujemy również za wsparcie i zaangażowanie firmie budowlanej MILMA firmie ATLAS Sp. z o .o. oraz Tubądzin Management Group Sp. z o.o. Nie możemy tu również nie wspomnieć o ogromnym zaangażowaniu oraz pracy kadry Stowarzyszenia, w szczególności terapeuty zajęciowego Pana Waldemara Gongało, Pana Sebastiana Sadowskiego oraz Arkadiusza Augustyniaka. Cała Kadra – również jej damska część jest dumna ze swojej pracy.


 

Pielgrzymka z okazji Światowych Dni Młodzieży 26.07.2016 roku


W zawiązku z obchodami Światowych Dni Młodzieży, w dniu 26.07.2016 roku dla uczestników oraz ich najbliższych, została zorganizowana pielgrzymka do miejscowości Świnice Wareckie, miejsca pełniącego rolę Sanktuarium chrztu i narodzin św. Faustyny. Dzięki przychylności Księdza Dionizego z Domu Zakonnego pod wezwaniem św. Dominika Savio w Zgierzu w intencji za zdrowie pielgrzymów i ich rodzin została odprawiona msza święta. W drodze powrotnej uczestnicy pielgrzymki zwiedzili miejscowość Tum, a w nim Kolegiatę Romańską i Głogowiec w którym do dziś mieści się rodzinny dom św. Siostry Faustyny należący do parafii. Urządzono w nim muzeum, w którym zgromadzono przedmioty, mające oddać klimat tamtych czasów i życia rodziny Kowalskich. Ciekawym punktem pielgrzymki było zwiedzanie skansenu „Łęczycka zagroda chłopska” w Kwiatkówku.


 

Szkoła Teatralna

Od początku września tego roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zespołu Terapeutyczno- Rehabilitacyjnego "Aktywności Społecznej" oraz Środowiskowego Domu Samopomocy biorą udział w warsztatach teatralno- muzycznych w ramach projektu ,,SZKOŁA TEATRALNA” organizowanego przez Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „NIE TYLKO”. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w Teatrze Małym w Łódzkiej Manufakturze oraz Łódzkim Domu Kultury. Mają one na celu doskonalenie umiejętności teatralno-warsztatowych, rozwijanie wyobraźni, wyzwalanie twórczości, pokonywanie barier związanych z występami na scenie dla szerszej publiczności, samodzielne i kreatywne myślenie, rozbudzanie pomysłowości i odwagi, twórcza improwizacja ruchowo- muzyczna.


 

Konferencja "OSOBA - Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka"

W dniach 21-23.09.16 r terapeuci Ośrodka Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu mieli okazje zaprezentować swoją pracę podczas Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Specjalnej "OSOBA - Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka". Konferencja zebrała najwybitniejszych specjalistów z zakresu wczesnej interwencji z Polski jak ze świata. W imieniu wszystkich pracowników OWI wystąpienie pt. "Kompleksowość w działaniu - rola i zadania zespołu wspierającego rozwój dziecka" zaprezentowały Martyna Banasiak oraz Małgorzata Juszczak – Kapusta.
Konferencja jest kontynuacją naukowych spotkań w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej od 2003 roku. Celem jest wieloaspektowa dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie poznawania fenomenu niepełnosprawności. Konferencja w roku 2016 podejmowała problematykę wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z różnymi zaburzeniami.


 

Delegacja specjalistów z Walonii.


22.09.2016r mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Centrum Szkoleniowo -Rehabilitacyjnym delegację specjalistów z Walonii. Dwie Panie z zawodu asystent psychologa oraz pracownik socjalny przyjechały do Polski w ramach realizacji projektu „Wymiana doświadczeń na rzecz wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi” w ramach Programu Wykonawczego na lata 2014-2016. Podczas krótkiej wizyty zapoznały się z działalnością placówek prowadzonych w Stowarzyszeniu oraz działalnością Centrum DZWONI.


Kontynuacja projektu współpracy międzynarodowej „ System wsparcia osób niepełnosprawnych”


W ramach kontynuacji projekt współpracy międzynarodowej „ System wsparcia osób niepełnosprawnych” realizowany w okresie 2015-2016 przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Gruzińskie Stowarzyszenie Ochrony Interesów Publicznych, Koło w Zgierzu w dniach od 24.09-27.09.2016 r gościło delegację specjalistów w zakresie wsparcia małych dzieci oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Pani Nino Paatashvili Ninua, Przewodniczącej Stowarzyszenia. Podobnie jak w ubiegłym roku towarzyszyli jej pediatrzy, logopedzi oraz pedagodzy. Kolejnym krokiem naszej współpracy jest zawarcie porozumienia partnerskiego między Stowarzyszeniami, a także wizyta specjalistów ze Zgierza w Telavi.
W ramach swojej krótkiej wizyty zaproszeni Specjaliści, obserwowały pracę Ośrodku Wczesnej Interwencji w Zgierzu, a także mieli możliwość spróbowania własnych umiejętności w zakresie nowych technik terapii realizowanych w placówkach Stowarzyszenia- ceramika, malarstwo na szkle, wikliniarstwo.
W wolnym czasie Panie z Gruzji zwiedziły ciekawe miejsca Łodzi oraz Zgierza. Z utęsknieniem czekamy na kolejne spotkanie z naszymi Przyjaciółmi z Gruzji.


Jesień w mojej głowie 12-17.10.2016r.


  Po lecie nadchodzi jesień, dni stają się coraz krótsze, a deszczowa pogoda wprawia nas często w ponury nastrój. Dlatego by wyrwać się z tego jesiennego marazmu i pobudzić do aktywności powstał pomysł konkursu, który by wyzwolił uśpiony przez jesienną, październikową aurę potencjał uczestników zgierskiego Koła  PSONI. W zakresie doboru technik nie było żadnych ograniczeń, a raczej zachęta do samodzielnej pracy i kreatywnej aktywności.
  Po dostarczeniu prac do gabinetu psychologa została utworzona wystawa wszystkich zgłoszonych do konkursu dzieł, która zachwycała oryginalnością i bogactwem pomysłów na temat jesieni. Natomiast podczas gali rozstrzygnięcia każdy miał możliwość samodzielnego zaprezentowania się przed zgromadzoną publicznością i opowiedzenia o swoim dziele.
  Na wszystkich uczestników konkursu czekały wspaniałe nagrody, w tym specjalnie zaprojektowany na tą okazję kubek z rozgrzewającą zawartością (kawą, herbatą i cukierkami) oraz słodkości od Pani Przewodniczącej Koła.
  W konkursie wzięło udział aż 36 uczestników z trzech placówek WTZ, ŚDS i ZTR-AS PSONI Koło w Zgierzu, zaskakując jury swoją pomysłowością i różnorodnością technik. Po prezentacji wszystkich dzieł uczestnicy zgodnie orzekli, że wybranie jednego zwycięzcy jest niemożliwe, dlatego śmiało należy przyznać, że każdy uczestnik może czuć się laureatem konkursu „Jesień w mojej głowie”.
  Tak liczne zainteresowanie konkursem świadczy również o ogromnym potencjale każdego uczestnika, który dzięki takiej aktywności mógł ujrzeć światło dzienne. Podziękowania należą się opiekunom i terapeutą, którzy wsparli uczestników w tej aktywności. Szczególnie dziękuję Paniom Kierowniczkom WTZ i ŚDS, za ufundowanie nagród, Pani Aleksandrze Hawran, za wykonanie dyplomów i projektu na kubki,  Pani Katarzynie Drzewieckiej i uczestnikom z pracowni gospodarstwa domowego za przygotowanie słodkiego poczęstunku oraz wszystkim pracownikom PSONI Koło w Zgierzu, za współpracę, dzięki której organizacja konkursu okazała się prawdziwą przyjemnością, a pomysły na kolejne konkursy nasuwają się sam
e.


Julita Florczak-Sokół

10 lat Centrum DZWONI w Zgierzu


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną już od 10 lat prowadzi Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – w skrócie „Centrum DZWONI”, które jest pierwszą w Polsce niepubliczną, bezpłatną, specjalistyczną agencją zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
W Zgierzu, nieprzerwanie od 10 lat, Centrum DZWONI prowadzi działania w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną opierające się na europejskim standardzie zatrudnienia wspomaganego.
PSONI Koło w Zgierzu chcąc  zaprezentować i podsumować 10 letnią działalność Centrum DZWONI zorganizowała w dniu 20 października 2016 r. konferencję „Praca szansą na lepszą jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną- zatrudnienie wspomagane”.

Konferencja odbyła się w Starostwie Powiatowym w Zgierzu pod patronatem Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau , Starosty Zgierskiego Bogdana Jaroty oraz Dyrektora Oddziału PFRON w Łodzi Władysława Skwarki.
W konferencji wzięli przedstawiciele  władz samorządowych, powiatowych, miejskich
i gminnych,  Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu zgierskiego i Łodzi- miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, Zespołów Szkół Specjalnych, organizacji pozarządowych, w tym Kół PSONI z Aleksandrowa Łódzkiego, Łodzi i Pabianic.
Zarząd Główny PSONI w Warszawie  reprezentował Radosław Piotrowicz – Sekretarz Zarządu oraz Koordynatorzy Projektu Centrum DZWONI.
Należy podkreślić, że głównymi Uczestnikami konferencji byli Pracodawcy, zatrudniający osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich pracownicy- klienci Centrum DZWONI.
Pracodawcy zostali uhonorowani tytułem : „Pracodawca przyjazny osobie z niepełnosprawnością intelektualna”- podziękowania i statuetki zostały ufundowane przez Starostę Zgierskiego i wręczone przez Członka Zarządu Powiatu Zgierskiego Wojciecha Brzeskiego oraz Przewodniczącą Koła PSONI w Zgierzu Bożennę Piotrowicz.
Podczas konferencji Sekretarz Zarządu Głównego- Radosław Piotrowicz, Koordynator Projektu – Monika Zakrzewska oraz pracownicy Centrum DZWONI w Zgierzu – Beata Gawron i Marcin Lisiecki przedstawili idee utworzenia Centrum DZWONI i jego miejsce w systemie wsparcia osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jakie realizuje Stowarzyszenie. Zaprezentowano Centrum DZWONI na przestrzeni 10 lat, jego cele, schemat działania oparty o model zatrudnienia wspomaganego, wprowadzone innowacje wykorzystania ICF w procesie aktywizacji społeczno – zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz uzyskane rezultaty i osiągnięcia dotyczące zatrudniania i utrzymania zatrudnienia na otwartym rynku pracy.


XII Miting Lekkoatletyczny


Po raz dwunasty Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu było organizatorem Mitingu Lekkoatletycznego Osób Niepełnosprawnych.
Patronat objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego pan Witold Stępień, Starosta Zgierski pan Bogdan Jarota, Prezydent Miasta Zgierz pan Przemysław Staniszewski oraz pani Elżbieta Zytek Prezes Banku Spółdzielczego w Zgierzu.
Patronat medialny objęło Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „Centrum” Zgierz, Panorama Zgierska, Puls Powiatu oraz Telewizja Aleksandrów Łódzki.
Miting został zorganizowany w ramach zadania publicznego, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego pt. „Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, mające na celu włączenie społeczne osób niepełnosprawnych”.
W Mitingu wzięło udział 10 drużyn z województwa łódzkiego, łącznie 240 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną. Każda drużyna otrzymała puchar ufundowany przez Starostę Zgierskiego, wszyscy zawodnicy otrzymali medale ufundowane przez Prezydenta Miasta Zgierza. Słodkie upominki zostały przekazane przez Bank Spółdzielczy w Zgierzu. W ramach zadania publicznego zostały zakupione dla wszystkich uczestniczących drużyn nagrody rzeczowe oraz przygotowane dyplomy.
Zawodnicy brali udział w wielu konkurencjach sportowych min. bieg slalomem, rzut piłką lekarską, rzut do kosza. Odbywały się również konkurencje dla osób poruszających się na wózkach. Jak co roku wśród zawodników była zdrowa, sportowa rywalizacja, dodatkowo wzmacniana przez dopingujących kolegów i opiekunów na trybunach. Jednak wśród startujących trzeba było wyłonić zwycięzców. Pierwsze miejsce zdobyli zawodnicy z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Zgierzu, drugie miejsce przypadło dla sportowców z Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu, natomiast na trzecim miejscu znalazła się drużyna Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach.
Po sportowych zmaganiach było również coś dla ciała. Wszyscy biorący udział w Mitingu otrzymali suchy prowiant oraz smaczny obiad.
Dziękujemy hurtowni „PANDA” oraz piekarni „KED” za wsparcie w przygotowanie tegorocznego Mitingu.
Świąteczne spotkanie

Dnia 5 grudnia, zawitali do nas wspaniali goście, czyli darczyńcy, którzy na różne sposoby wspomagają nasze Koło. Byli to Parlamentarzyści, przedstawiciele Samorządów, miasta, gminy i powiatu oraz Urzędu Marszałkowskiego, placówek oświatowych i kulturalnych, opiekuńczych, księża, a także przedsiębiorcy, którzy na co dzień okazują nam wsparcie, oraz z którymi współpracujemy. Dla zgromadzonych przygotowaliśmy prezentację multimedialną o dotychczasowej działalności naszych palcówek w roku 2016, którą komentarzem opatrzyła Pani Bożenna Piotrowicz – Przewodnicząca Zarządu Koła. Ponad to, ze świątecznym repertuarem wystąpiły dwie solistki Warsztatu Terapii Zajęciowej – Katarzyna Flisiak i Anna Lelewska. Nie zabrakło prezentów, licznych podziękowań, błogosławieństw i życzeń składanych podczas dzielenia się opłatkiem. Po tej części spotkania nastąpił poczęstunek spożyty we wspólnym gronie. Nasi goście mieli również okazję podziwiać prace rękodzielnicze wykonane przez uczestników placówek zgierskiego Koła.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie, dobre słowo i modlitwę wszystkim przyjaciołom - darczyńcom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Jeszcze raz życzymy wszystkiego co najlepsze w tym przedświątecznym czasie oraz w nadchodzącym roku. Do zobaczenia!


Spotkanie Wigiljine 2016


Wczorajszego dnia, 21 grudnia o godzinie 17.00 spotkaliśmy się we wspólnym gronie Zarządu Koła, uczestników i ich rodziców oraz opiekunów, kierownictwa i pozostałych pracowników. Swoją obecnością zaszczycił nas także ksiądz Łukasz Tarnawskiego z parafii św. Jana Pawła II w Zgierzu. Wygłosił piękną przemowę oraz zaprosił nas do wspólnej modlitwy. Jak to na Wigilię przystało, dzieliliśmy się opłatkiem oraz śpiewaliśmy kolędy,
a grupa teatralno – wokalna pod kierunkiem pani Mileny Lalak i pana Kamila Muchy zaprezentowała przepiękne jasełka. O gastronomię zadbali rodzice przy wsparciu pracowników Koła. Szczególnie serdecznie dziękujemy paniom: Zofii Stanisławskiej ze strony rodziców oraz Katarzynie Drzewieckiej ze strony terapeutów, a także wszystkim innym osobom, których nie sposób wymienić, a bez których przygotowania nie poszłyby tak sprawnie. Zarząd Koła ze wsparciem sponsorów przygotował upominki dla uczestników
i pracowników naszych placówek, co było również niezwykle miłym akcentem, za który uprzejmie dziękujemy.
Serdecznie dziękujemy również wszystkim, którzy spędzili z nami ten przedświąteczny wieczór, a tym, którzy z różnych powodów nie mogli zaszczycić nas swoją obecnością pragniemy złożyć serdeczne życzenia spokoju, rodzinnego ciepła i pogody na nadchodzące Święta oraz Nowy Rok, a także prosić o modlitwę w tym wyjątkowym czasie.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego