Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

2013

archiwum

SPOTKANIE WIGILIJNE


Grudniowy czas nastraja do wigilijnych przygotowań, również w pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Zgierzu praca trwała nieustannie by przygotować wieczerzę wigilijną dla gości, którzy jak co roku odwiedzili Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu by wspólnie przeżywać ten wyjątkowy czas.  Przyjaciół, którzy towarzyszą Stowarzyszeniu w działaniach jest wielu, specjalnie dla nich uczestnicy Zespołu „AKCENT” PSOUU Koło w Zgierzu, przygotowani przez terapeutkę Milenę Lalak i muzykoterapeutę Kamila Muchę zaprezentowali wspaniałą Jasełkę, którą można było podziwiać na dwóch spotkaniach wigilijnych. Jasełka wzruszyła wszystkich i uświetniła podniosłą atmosferę spotkać wigilijnych. O godzinie 11.00. przy wigilijnym stole zasiedli politycy, władze miasta, przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i instytucji. Natomiast przy wieczerzy o godzinie 17.00. mogliśmy podzielić się opłatkiem z rodzicami, terapeutami i uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej i Zespołu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego Aktywności Społecznej. Spotkania wigilijne zostały zorganizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, dzięki czemu na wigilijnym stole nie zabrakło przepysznych dań, upominków oraz wspaniałej świątecznej dekoracji.  Mikołaj pamiętał również o tych, którzy sumienie wypełniali swoje obowiązki przez cały 2013 rok i obdarował wszystkich słodkimi prezentami.
Dziękujemy za wspieranie działań Stowarzyszenia przez cały 2013rok, mamy nadzieje, że Dobre Anioły zawsze będą nad nami czuwać i pomagać w zdrowiu realizować misję Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu. Magicznych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2014 Roku!

„Samodzielne życie – doskonalenie zaradności w życiu codziennym osób niepełnosprawnych intelektualnie w formie pilotażowego treningu mieszkaniowego”
Trening Mieszkaniowy 2013


 Zeszłoroczny pilotażowy projekt Treningu Mieszkaniowego, prowadzony we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu został entuzjastycznie przyjęty przez rodziny zrzeszone w Stowarzyszeniu, gdyż była to okazja do opuszczenia domowego gniazda przez dojrzałe osoby niepełnosprawne, które jeszcze nie miały okazji sprawdzić swoich sił w dorosłym życiu i samodzielnym gospodarowaniu. Z tego powodu Zarząd PSOUU ubiegał się o możliwość kontynuowania projektu w roku 2013r.
Mieszkanie Treningowe jest alternatywną, przejściową formą mieszkalnictwa, przeznaczoną  dla osób niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 18 r.ż, jest formą wszechstronnego treningu rozwijającego kompetencje do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Trening mieszkaniowy pozwala osobom niepełnosprawnym intelektualnie na praktyczne poznawanie elementów samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem, przy minimalnym wsparciu  asystentów – trenerów. Asystenci ściśle współpracują z psychologiem i  rodzicami oraz prawnymi opiekunami beneficjentów udzielając im szeregu porad, instruktaży i wskazówek w celu poprawy rozumienia i zaspokajania potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz kontynuacji treningów w domu.
Tegoroczna edycja projektu trwa od 01.06. do 15.XII.2013r. i obejmuje swoimi oddziaływaniami 24 osoby z niepełnosprawnością intelektualną, podzielone na 6 grup, odbywających trening dwa razy po dwa tygodnie.
Bazą mieszkalną dla potrzeb treningu jest Centrum Rehabilitacyjne dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu, w którym  znajdują się przygotowane i wyposażone dwa pokoje do zamieszkania dla 4 osób, z sanitariatami w pełni wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji osób uczestniczących w treningu mieszkaniowym jest również wspólna kuchnia, jadalnia oraz część socjalno-wypoczynkowa i ogród wokół budynku.
Kadra zatrudniona w projekcie to:
- koordynator -pani Bożenna Piotrowicz,
odpowiadający za merytoryczne prowadzenie projektu, dokonywanie diagnozy funkcjonalnej i opracowujący indywidualne programy terapii, ich ewaluację oraz raport końcowy,
- asystenci- Jolanta Łaziczna, Zofia Stanisławska, Elżbieta Szwajcer, Beata Sobala, terapeuci realizujący wspólnie z uczestnikami projektu poszczególne zadania treningów, prowadzący dzienniki terapii indywidualnej, ewaluację osiągnięć, przygotowujący raport końcowy,
- psycholog-Julita Florczak-Sokół,
dokonuje wspólnie z pedagogiem diagnozę, opracowuje programy indywidualnej terapii, prowadzi  doradztwo dla asystentów, uczestników i ich rodziców,
- księgowa- Dorota Marciniak,
rozlicza projekt pod względem rachunkowym.
 Należy podkreślić ogromną wagę Treningu Mieszkaniowego, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu dla zmiany myślenia na temat dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Udział w Treningu Mieszkaniowym umożliwia sprawdzenie swoich umiejętności w życiu, jakie prowadzą osoby w normie intelektualnej, jak również jest to „działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin” (Art. 4 Statutu PSOUU Koło w Zgierzu).
Tekst: Julita Florczak-Sokół ( na podstawie oferty realizacji zadania publicznego)

XXXVII Sympozjum Naukowe


W dniach 28-29 listopada 2013 roku w Galerii Porczyńskich - Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie, przy Placu Bankowym 1 , odbyło się XXXVII Sympozjum Naukowe „Ruch rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną a badania naukowe i praktyka społeczna - koegzystencja czy współpraca?”
Organizatorami Sympozjum byli Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wspólnie z Polskim Zespołem do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną
Inspiracją do tematyki tegorocznego sympozjum jest 50-letnie doświadczenie ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Sympozjum odbyło się z udziałem przedstawicieli świata nauki i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną z Polski, Francji, Włoch, Litwy i Stanów Zjednoczonych, którzy podzielili się wynikami swoich badań na temat wpływu ruchu rodziców na rozwój nauki i praktykę społeczną.
Podczas pierwszego dnia Sympozjum medalami „Fideliter et Constanter” (Wiernie i Wytrwale) zostali odznaczeni zasłużeni członkowie i przyjaciele Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z Kół terenowych z całej Polski.
Medale wręczały Pani Joanna Janocha- Prezes Zarządu Głównego PSOUU i Pani Krystyna Mrugalska – Honorowy Prezes PSOUU
Z dumą informujemy, że z Koła PSOUU w Zgierzu odznaczeni medalami „Fideliter et Constanter”  zostali:
1. Halina Bednarek
2. Barbara Kieszkowska
3. Małgorzata Potakowska
4. Beata Gawron
5. Marian Jałowiecki
Uroczystość wręczenia medali uświetnił koncert orkiestry „GAMELON” Koła PSOUU w Szczecinie.

„ZOSTAŃ NASZYM ANIOŁEM”


W dniu 22 listopada 2013 r. odbyła się wystawa i aukcja prac artystycznych wykonanych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i przyjaciół- artystów plastyków ze Zgierza i Łodzi. Impreza została zorganizowana pod hasłem „Zostań naszym Aniołem” i patronat nad nią objęli: Stowarzyszenie Artystów „Młyn” ze Zgierza oraz Bank Spółdzielczy w Zgierzu.
Już po raz kolejny swych pięknych, reprezentacyjnych pomieszczeń użyczył nam Urząd Stanu Cywilnego w Zgierzu, w którego wnętrzach zaprezentowaliśmy twórczość artystyczną osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Wszystkim „NASZYM ANIOŁOM”, którzy przybyli na wystawę i wsparli zakupem pracy artystycznej naszą działalność serdecznie dziękujemy !!!
Wszystkie środki finansowe uzyskane z aukcji zostały przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.
Obchody 50-lecia działalności PSOUU w województwie łódzkim


29 października 2013 r. odbyły się regionalne obchody Jubileuszu 50-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na terenie województwa łódzkiego. Jubileusz został zorganizowany wspólnie przez 7 Kół Stowarzyszenia działających w województwie łódzkim: z Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, Kutna, Łodzi, Pabianic, Zgierza i Żychlina.   Pomieszczenia na zorganizowanie jubileuszu nieodpłatnie użyczył Stowarzyszeniu Dom Kultury „ARIADNA”, mieszczący się w Łodzi przy ul. Niciarnianej 1/3.
Jubileusz uświetniło swoja obecnością wielu gości, wśród nich Pani Krystyna Mrugalska - prezes honorowy  Stowarzyszenia z mężem Zbigniewem. Obecni byli również przedstawiciela Sejmu RP, Marszałka Województwa Łódzkiego, Urzędu Wojewódzkiego, Starostw na których działają Koła Stowarzyszenia, Urzędów Miast i Gmin. Przybyli również przedstawiciele instytucji i organizacji , z którymi Stowarzyszenie współpracuje.  Obecni byli członkowie Kół, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzice, przyjaciele, profesjonaliści pracujący w placówkach Stowarzyszenia.
Pani Prezes Krystyna Mrugalska w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważną role w pięćdziesięcioletniej działalności Stowarzyszenia odegrali rodzice, którzy dzięki swojej determinacji i chęci tworzenia coraz lepszych warunków do rozwoju i życia osób z niepełnosprawnością intelektualną tworzą i rozwijają Stowarzyszenie.  
Pani Bożenna Piotrowicz – Przewodnicząca Zarządu Koła w Zgierzu przedstawiła działalność 7 Kół Stowarzyszenia na terenie województwa łódzkiego. Łącznie Koła zrzeszają 620 członków, prowadzą 13 placówek, z których korzysta 700 dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną ( 1 OWI, 1 OREW, 3 ŚDS, 2 Zespoły Terapeutyczno-Rehabilitacyjne, 4 WTZ i 1 Centrum DZWONI, 1 Mieszkalnictwo Treningowe).
Przewodniczący Zarządów Kół  przekazali podziękowania przedstawicielom władz samorządowych, instytucji i organizacji, z którymi Stowarzyszenie współpracuje, prowadząc wieloletnią i szeroką działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną
Jubileusz uświetniły swoją twórczością artystyczną osoby z niepełnosprawnością intelektualną, uczestnicy placówek. Każde Koła przygotowało występ artystyczny:
- Zespół Terapii Teatralno-Muzycznej ze Zgierza przedstawił występ orkiestry, instrumentalną wersję utworów Straussa.
- Utwory wokalne przedstawili wykonawcy z Żychlina,
- Utwory wokalno-taneczne przedstawili wykonawcy z Pabianic, Zespół ”Ale heca” z Aleksandrowa Łódzkiego i Zespół „Kameleon” z Łodzi
- Zespół z Kutna zaprezentował występ muzyczno-taneczny „Pociąg”
Została również przygotowana wystawa twórczości artystycznej, prezentacja prac wykonywanych
w różnych technikach i formach przez uczestników placówek.  
Na zakończenie uroczystości został przygotowany jubileuszowy tort oraz słodki poczęstunek.50 lat aktywności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 25 października zorganizowało w Och-Teatrze galę jubileuszową z okazji swojego 50-lecia. PSOUU to wyjątkowo długowieczna organizacja, a jej zasługi zostały docenione przez najwyższe władze państwowe. Gala stanowiła jednocześnie finał kampanii informacyjnej „Włączeni w życie”.
Od początku swojego istnienia, kiedy nie funkcjonowała jeszcze znana dziś nazwa Stowarzyszenia, grupa ludzi, rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną walczyła o równe szanse i włączenie swoich podopiecznych w aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Gala pokazała, że rozpoczęte pół wieku temu zadanie spełniło się wspaniale i trudno nie doceniać ogromu pracy, wrażliwości i determinacji, jakie były potrzebne, aby dziś świętować sukces.
Galę rozpoczęła  projekcja filmu, który przedstawił historię PSOUU począwszy od działań rozpoczęty6ch w ramach Towarzystwa Przyjaciół dzieci przed 50 latu do chwili obecnej.
Zaraz po projekcji Prezes PSOUU Joanna Janocha otworzyła uroczystość, opowiadając przy tej okazji o aktywności kół terenowych, o tym że to „determinacja rodziców włączyła niepełnosprawnych do społeczeństwa”. Minutą ciszy uczczono pamięć działaczy, którzy odeszli.
Honorowa Prezes PSOUU Krystyna Mrugalska, przedstawiła kolejne etapy rozwoju organizacji, zaangażowanie rodziców i profesjonalistów. Ze wzruszeniem przypominała pierwsze turnusy integrujące społeczność rodzin, ich determinacje w działaniu, które przyniosło efekty w postaci utworzonego systemu wsparcia.
Odznaczenia państwowe przyznane przez p. Prezydenta RP zasłużonym działaczom Stowarzyszenia PSOUU odebrali  z rąk Ireny Wóycickiej, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Z województwa łódzkiego wyróżnieni zostali;
Bożenna Piotrowicz – Złotym Krzyżem Zasługi
Mirosław Pawłowski – srebrnym Krzyżem Zasługi
Zgromadzeni w Och-Teatrze wysłuchali następnie zrealizowanej przez osoby z niepełnosprawnością audycji radiowej – wywiadu ze znanymi dziennikarzami. Można się zatem było przekonać, że niepełnosprawność intelektualna nie stoi na przeszkodzie w zadawaniu dobrych pytań i poprawnej realizacji, co podkreślali zresztą sami dziennikarze, do których pytania były kierowane.
Pani Małgorzata Zaleska, wiceprezes NBP, zaprezentowała okolicznościowe monety wybite specjalnie z okazji 50-lecia PSOUU. Monety, które otrzymał każdy uczestnik ceremonii, zawierały napis „Włączeni w Życie”. Publiczność dowiedziała się także o innych prospołecznych działaniach Banku, na czele z kampanią „NBP nie wyklucza”.
Galę zakończył spektakl teatralny przygotowany przez niepełnosprawnych aktorów z Ostródy, grupę teatralną „Przebudzeni” i integracyjne spotkanie przy urodzinowym torcieJubileuszowe monety


Z okazji 50-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Narodowy Bank Polski wyemitował monety o nominałach 2 i 10 złotych Monety wprowadzono do obiegu 24 października 2013 r.

Zobacz broszurę>>>


IX Miting Lekkoatletyczny dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie


W dniu 24.10.2013  nasze Stowarzyszenie w ramach otwartego konkursu Zarządu Powiatu Zgierskiego z zakresu ROZWÓJ MASOWEGO SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI realizując zadanie „ Upowszechnianie sportu poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym” odbył się w Zgierzu na Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji IX Miting Lekkoatletyczny dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
Honorowy Patronat nad imprezą objął Starosta Zgierski Pan Krzysztof Kozanecki i Pani Prezydent dr Iwona Wieczorek. Swoją obecnością Miting zaszczycili Posłowie RP Pan Artur Dunin  oraz Asystent Pani Poseł Agnieszki Hanajczyk – Cezary Duraj, obecni byli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego Zgierza – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Pan Jacek Brzeziński oraz Urzędu Miasta Zgierz z Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych Sportu i Młodzieży zastępca Naczelnika Pani Renata Malinowska i Pani Sylwia Bełdowska.
Gościem specjalnym, który zaszczycił nas swoją obecnością był pływak Mistrz Świata Juniorów – Mateusz Matczak.
W Mitingu udział wzięło siedem drużyn z placówek w Ozorkowie, Aleksandrowie Łódzkim, Rąbieniu, Zgierzu, Głowna. Rozegrano następujące konkurencje: rzut woreczkiem do celu, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską, slalom z rakietką, rzut piłką do kosza, rzut kółek na palik, skok obunóż z miejsca.
Miting wygrało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim, na drugim miejscu na podium staliśmy my gospodarze imprezy a za nami Warsztat Terapii Zajęciowej z Rąbienia. Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody. Dodatkowo medale dla wszystkich uczestników Mitingu Pani Prezydent dr Iwona Wieczorek ufundowała medale.
Na wszystkich uczestników  czekał ciepły posiłek, słodki poczęstunek i napoje
Dzięki IX Mitingowi Lekkoatletycznemu wszyscy mogli pokazać swoje umiejętności i możliwości oraz wykazali ogromnego ducha sportowej rywalizacji.
Wspaniałej zabawy nie było by gdyby nie sponsorzy, którym za wsparcie bardzo gorąco dziękujemy.
tekst. Justyna Witkowska


Rymanów Zdrój 2013

W terminie 16.09 - 22.09. 2013r. odbył się wyjazd grupy uczestników treningu mieszkaniowego na turnus szkoleniowo - rehabilitacyjny do Rymanowa Zdroju. Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie okolicznych miast i miasteczek, a nawet państw, między innymi: Iwonicza Zdroju, Krosna oraz słowackiego  Bardejowa.  Wyjazd pozwolił zapoznać się z historią, tradycją i obyczajami związanymi z tą częścią Polski. Uczestnicy poprzez trening ekonomiczny, w postaci zakupu pamiątek, poznali nową walutę, czyli Euro.  Niewątpliwą atrakcją był rejs statkiem wycieczkowym po Jeziorze Solińskim z przewodnikiem. Ciekawym doświadczeniem było również spotkanie integracyjne z kolegami Domu Samopomocy z Krosna, wspólne grillowanie, dyskoteka i nawiązywanie nowych znajomości.
Z pewnością wszystkim uczestnikom wyjazdu zapadnie w pamięć zwiedzanie uzdrowiska na Słowacji w Bardejowie - degustacja wód mineralnych, poznanie historii uzdrowiska poprzez wysłuchanie opowieści  przewodnika.
Do kolejnych celów wycieczki możemy zaliczyć doskonalenie orientacji w terenie, kształtowanie prawidłowych relacji interpersonalnych, utrwalenie prawidłowego i bezpiecznego zachowania się podczas podróży.
Wyjazd do Rymanowa Zdroju możemy uznać za bardzo ciekawy, pouczający, pozwalający na relaks i wypoczynek w pięknym miejscu.

Tekst: Elżbieta Szwajcer

Integracyjny Turniej Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim
28.08.2013r.


Na zakończenie lata, na centralnym Placu T. Kościuszki, aleksandrowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zorganizowało Integracyjny Turniej Sportowy o zasięgu powiatowym. Odbył się on w ramach obchodów Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a patronat nad wydarzeniem objął Starosta Zgierski, Krzysztof Kozanecki. Oprócz wspaniałej, słonecznej pogody, organizatorzy zapewnili moc atrakcji oraz różnorodne konkurencje sportowe, w których brały udział przybyłe na Turniej placówki m.in. z Pabianic, Ozorkowa, Zgierza czy Rąbienia. W czasie gdy drużyny walczyły o punkty w poszczególnych konkurencjach, pozostali goście mogli zrelaksować się podczas zajęć z jogi, aerobicu lub ćwiczeń na piłkach. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i jednocześnie kibicować swoim sportowcom.
Po zliczeniu punktów ze wszystkich konkurencji okazało się, że zgierska drużyna wywalczyła zaszczytne II miejsce, i została nagrodzona bardzo atrakcyjnym sprzętem sportowym.
Usytuowanie imprezy w centrum Miasta Aleksandrowa Łódzkiego sprzyjało integracji osób z niepełnosprawnościami z mieszkańcami miasta, którzy chętnie przyłączali się do wspólnej zabawy i mogli podziwiać wystawione przez placówki wyroby rękodzielnicze. Na zakończenie obchodów tanecznym krokiem pożegnaliśmy się z gospodarzami oraz przyjaciółmi z innych placówek i pełni pozytywnej energii wróciliśmy do równie słonecznego Zgierza.


Tekst: Julita Florczak-Sokół


Zawody pływackie w Poddębicach

W dniu 10.08.2013r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Zgierzu wzięli udział w zawodach pływackich pn. „ Wykorzystanie rekreacyjne basenów wód geotermalnych w Poddębicach”.
Pomimo niedopisującej pogody Sebastian Grzelak, Dominik Szypulski i Karolina Kieszkowska zmierzyli się na dystansie 50m. stylem dowolnym.  Bardzo dobrze poradzili sobie tą konkurencją, pogodą i stresem.  Wszyscy bez wyjątku pokazali, że w wodzie czują się jak ryby.  Dodatkową atrakcją oprócz zawodów była sztafeta z podziałem uczestników na dwie grupy, gdzie w jednej wziął udział również gość specjalny, Mateusz Matczak.  Zawodnicy, choć zmęczeni, czuli satysfakcję z udziału w zawodach.

Tekst: Justyna Witkowska


Spotkanie rad ds. osób niepełnosprawnych


07.08.2013 roku w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu  przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych. Wzięło w nim udział 50 osób reprezentujących władze samorządowe województwa oraz struktury 16 powiatów naszego regionu.
Więcej na stronie RCPS Łódź

Wakacyjna Sielpia


W dniu 17 lipca 2013 odbyła się wycieczka do miejscowości Sielpia koło Kielc. Wspólnie z rodzicami, terapeutami i opiekunami wyjechaliśmy ze Zgierza wcześnie rano. Po dotarciu na miejsce oczom naszym ukazała się piękna, mała miejscowość z jeziorem, przypominająca małe miasteczko nad naszym polskim morzem. Spokojne urokliwe miejsce żyjące wypoczywającymi, cieszącymi się urlopem ludźmi.
Nie marnowaliśmy czasu i prosto z autokaru udaliśmy się na plażę. Ależ było przyjemnie!!
Ciepły piasek, chłodna woda i dopisująca nam pogoda.
Zaczęliśmy korzystać z okazji.
Niektórzy z nas od razu przystąpili do słonecznej kąpieli, a inni udali się wprost do wody. W dużej, wesołej grupie skorzystaliśmy z uroku jeziora- pragnę nadmienić, że niewiele osób pozostało suchych.
Następną rozrywką był rower wodny. Każdy po kolei wraz z terapeutą lub opiekunem przepłynął duże, piękne jezioro po długości. Wszyscy byli zadowoleni.
Po wspaniałym relaksie nad wodą, udaliśmy się na obiad do fantastycznie położonego wśród drzew ośrodka. I pomimo, iż wyszliśmy bardzo posileni każdy znalazł siłę by przypomnieć sobie dziecinne lata, kiedy to można było poszaleć na huśtawkach tak wysoko, że niebo było na dotknięcie dłoni.
Po szaleństwach „podniebnych” udaliśmy się na spacer alejkami Sielpi, zakupując drobne pamiątki i wdychając czyste powietrze cudownej miejscowości.
Na koniec wycieczki usiedliśmy w ogródku jednej z kawiarni i uraczyliśmy się wszyscy goframi z bitą śmietaną i dużą ilością świeżych owoców. Hm,…. Raj dla podniebienia.
Niestety to było już zakończenie. Godziny były późne i należało wracać.
Nie brakowało nam jednak przygód i wesołych historii więc zapamiętamy te wycieczkę na długo.

Autor tekstu: Justyna Witkowska

Dzień Rodziny 28.06.2013r.


Kultywując kilkuletnią tradycję, również i w tym roku na koniec czerwca uczestnicy, rodziny oraz terapeuci mogli wspólnie świętować Dzień Rodziny w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym przy ul. Chełmskiej 42/42a. Spotkanie rozpoczęła wzruszająca cześć artystyczna przygotowana przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Zespołu Terapeutyczno- Rehabilitacyjnego Aktywności Społecznej, pod bacznym okiem muzykoterapeutki, Aleksandry Garbacz. Nie zabrakło wspaniale zaaranżowanych utworów muzycznych, wierszy dla mamy i taty, układu tanecznego, z serca płynących wyznań i życzeń dla wszystkich członków przybyłych rodzin. Prowadzenia uroczystości podjęła się Anita Brzozowska, Katarzyna Flisiak i Marek Stachurski.
Koniec czerwca to również czas podsumowań dokonań i osiągnięć w placówkach, dlatego zgromadzeni rodzice i opiekunowie mieli możliwość przekonać jak ciężko ich dzieci pracowały przez cały rok, oglądając specjalnie przygotowaną na tą okazję prezentację multimedialną. Bardzo miłym akcentem było podziękowanie i docenienie pracy wszystkich terapeutów przez Przewodniczącą Zarządu Koła PSOUU w Zgierzu, Panią Bożennę Piotrowicz, ze szczególnym uwzględnieniem zasług Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, Pani Małgorzaty Potakowskiej. Był to bardzo pracowity rok dla całej kadry Stowarzyszenia szczególnie, że w roku 2013 Koło w Zgierzu świętuje swój 30 jubileusz. Z tej okazji również Pani Przewodnicząca zabrała zgromadzonych gości w podróż historyczno- sentymentalną, przybliżając wszystkim początki działalności Stowarzyszenia oraz kolejne milowe kroki, jakie zostały poczynione przez 30 lat.
Nie zabrakło również podziękowań dla rodziców i rodzin szczególnie wyróżniających się zaangażowaniem w działania prowadzone przez Stowarzyszenie, których wsparcie przekładało się na konkretne działania w placówkach.
Po części artystyczno - prezentacyjnej zgromadzeni goście mogli posilić się słodkim poczęstunkiem oraz uwiecznić swoją obecność podczas kolejnego Dnia Rodziny na pamiątkowym zdjęciu przed budynkiem Centrum.
Niezapomniana atmosfera, liczna obecność wielu rodzin, zaangażowanie wszystkich uczestników oraz chęć zaprezentowania się przed swoimi rodzinami są najlepszym dowodem na to, że Dzień Rodziny wpisał się na dobre w kalendarz wydarzeń PSOUU Koło w Zgierzu.
Tekst: Julita Florczak-Sokół

Piknik Integracyjny "WSPÓLNE WIĘZI"
16.06.2013r.W niedzielne przedpołudnie 16.06.2013r. w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym
przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu było można spotkać Czerwonego Kapturka, rozdającego słodycze, przejechać się motocyklem  marki Harley-Davidson  oraz zasiąść za kierownicą prawdziwego wozu strażackiego. Te i wiele innych atrakcji czekało na dzieci, dorosłych i seniorów podczas Pikniku Integracyjnego „Wspólne Więzi”, zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu na terenie Centrum Rehabilitacyjnego.
Swoją obecnością zaszczyciła Piknik Prezydent Miasta Zgierza, Pani dr Iwona Wieczorek, która wraz z Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Zgierzu, Panią Bożenną Piotrowicz oficjalnie otworzyły Piknik.  
Przybyli na Piknik goście, oprócz zamówionej wcześniej wspaniałej, słonecznej pogody mogli podziwiać występy estradowe Zespołu AKCENT z PSOUU Koło w Zgierzu, Zespołu ECHO z Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu, Estradowej Orkiestry Miasta Gminy Stryków, oglądać zmagania młodych artystów, którzy prezentowali swoje umiejętności podczas gry na skrzypcach, flecie i akordeonie. Oprócz tego każde przybyłe dziecko mogło wziąć udział w różnorodnych konkursach, bawić się w dmuchanym zamku, skakać na trampolinie, zasmakować w cukrowej wacie i gofrach oraz zaprezentować swoje umiejętności manualne podczas wykonywania prac plastycznych. Nie brakowało również atrakcji dla „większych dzieci”, na których czekały pyszności z grilla oraz rodzinne konkursy.
Ideą Pikniku była integracja wielopokoleniowa, współdziałanie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym, jak również prezentacja umiejętności i możliwości osób uczęszczających do placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, w tym Ośrodka Wczesnej Interwencji, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Zespołu  Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego Aktywności Społecznej.
W organizację Pikniku było zaangażowanych wiele osób o wielkim sercu, w tym miedzy innymi Dominik Tarczyński, znany wszystkim jako DJ Tarcza, który zapewnił oprawę muzyczną Pikniku, i któremu z tego miejsca składamy serdeczne podziękowania.
Dziękujemy również tym, którzy swoją obecnością na Pikniku i zaangażowaniem w przygotowania wsparli organizację Pikniku, w tym Zgierskiej Grupie Motocyklowej „Czarne Orły”, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze Zgierza, Estradowej Orkiestrze Miasta Gminy Stryków, Gimnazjum nr3 z oddziałami integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu za wypożyczenie sceny i sprzętu muzycznego, wolontariuszowi Tomaszowi Popielowi, za prowadzenie zabaw w stroju groszkowej mrówki, wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za wsparcie finansowe i wspaniałą zabawę oraz integrację, która nie byłaby bez nich możliwa. Do zobaczenia za rok!

Tekst: Julita Florczak-Sokół

„Piosenka jest dobra na wszystko…”

W dniu 13 czerwca w Jagiellońskim Ośrodku Kultury przy ulicy Wspólnej 6 w Łodzi odbył się konkurs piosenki. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pokój” dzięki dotacji otrzymanej od Zarządu Województwa Łódzkiego i Urzędu Miasta Łodzi.  W konkursie wzięło udział  15 placówek z województwa łódzkiego   m. in . WTZ „Nowa Zorza”, WTZ „Mors”, WTZ Tomaszów Mazowiecki,W WTZ Pabianice, WTZ Ozorków, WTZ Rąbień, WTZ Rąbień, WTZ „Słyszę sercem”, WTZ „Pokój”, WTZ „Zgoda”, WTZ TPD Plantowa, WTZ „Orpel”, WTZ Łęczyca oraz nasz WTZ Zgierz. Całą uroczystość  prowadził Krzysztof Kaczmarek, a akompaniował zespół San Marino. Po uroczystym przywitaniu gości rozpoczął się przegląd artystyczny w takcie którego każdy miał okazję zaprezentować wybrany wcześniej utwór i zaśpiewać go w towarzystwie zespołu „San Marino”. AKCENT w składzie: Adam Miniszewski, Marcin Piotrowicz, Anna Lelewska, Magdalena Bednarek, Marek Stachurski, Karolina Kieszkowska i Dominik Szypulski zaprezentowali występ wokalno – taneczny do podkładu „Ostatnia nocka”, która  wprowadziła widownie w pogodny nastrój. Po części artystycznej cała widownia wypełniała kartę do głosowania na najlepszy zespół . W przerwie wszyscy udaliśmy się na poczęstunek po którym była dyskoteka. Wyniki głosowania były następujące: I miejsce przyznano solistce z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Rąbienia za wykonanie piosenki „Kawiarenki ” z rep. I. Jarockiej, II miejsce zajął Warsztat Terapii Zajęciowej przy  S.I. „Orpel” w Łodzi za wyjątkowe wykonanie piosenki „Jesteś szalona”, III miejsce zajęli gospodarze konkursu – Stowarzyszenie „Pokój” za piosenkę i taniec „My Cyganie” oraz nasze Stowarzyszenie PSOUU Koło w Zgierzu za piosenkę „Ostatnia nocka ” z rep. M. Maleńczuka. Otrzymaliśmy również nagrodę specjalną, oryginalną wersję książkową „Pana Tadeusza” z której byliśmy bardzo dumni. Nagroda publiczności trafiła do organizatorów.
Czas niestety nieubłagalnie mijał i musieliśmy wracać do domu. Czekamy z niecierpliwością na kolejny przegląd aby ponownie móc się zaprezentować i przeżyć niezapomniane chwile.

Autor tekstu: Aleksandra Garbacz

„WIOSNA RADOSNA 2013”

Jak co roku, a dokładnie 19.06.2013 odbył się VII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Wiosna Radosna”  w sali widowiskowej Domu Kultury w Żychlinie. Wszystkich przybyłych  na konkurs uczestników, opiekunów i gości przywitała  Pani Elżbieta Wożniak - kierownik WTZ w Żychlinie. W konkursie wzięło udział 19 zespołów  głównie z terenu województwa łódzkiego. Większość zespołów liczyła 6 osób. Gospodarze, którymi byli podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej placówki PSOUU Koło w Żychlinie rozpoczęli i zakończyli przesłuchania konkursowe. Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Agnieszka Wawrzyniak – nauczyciel muzyki, Edyta Ledzion – Radna Powiatu Kutnowskiego; Kierownik Centrum Promocji i Informacji Gminy Żychlin oraz Joanna Krystecka – psycholog, logopeda.
Nasz zespół „Akcent” wystąpił jako 15-sty i zaprezentował się w formie wokalno – tanecznej pt. „Wiązanka wiosenna” – składanka najpopularniejszych utworów m.in. „Wiosna” Skaldów, „Małgośka” M. Rodowicz, „W siną dal” . Nasze Stowarzyszenie reprezentowali: Katarzyna i Piotr Flisiak, Anna Lelewska, Adam Miniszewski, Sebastian Grzelak oraz Magdalena Piestrzeniewicz.
Kiedy już wszystkie zespoły wystąpiły, jury udało się na burzliwe obrady, a wszyscy występujący na zasłużony obiad, po którym odbyła się krótka dyskoteka.
Nasz występ został nagrodzony wyróżnieniem, z którego byliśmy bardzo dumni ponieważ poziom konkursu był naprawdę wysoki. Pani Elżbieta Woźniak wręczyła nam pamiątkową statuetkę, dyplom za udział oraz dyplom wyróżnienia i nagrodę w postaci bezprzewodowych słuchawek.
Wspaniałej atmosfery jaka panowała w Żychlinie i doskonałej zabawy nie można porównać do żadnego innego miejsca. Mimo męczącego upału, pełni zapału, pozytywnej energii i dobrego humoru wróciliśmy do Zgierza.
Z niecierpliwością czekamy na kolejny przegląd aby ponownie móc się zaprezentować i przeżyć niezapomniane chwile uczestnicząc w kolejnej edycji „Wiosny Radosnej”.

Tekst: Aleksandra Garbacz
„Dni Godności w Kutnie”

W dniu 26 maja na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie odbyły się obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uroczystość zorganizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło nr 1 w Kutnie. Obchody rozpoczęły się przywitaniem przybyłych gości przez Panią Przewodniczącą Ewę Pogorzelską oraz Panią Barbarę Królikowską. Następnie rozpoczął się przegląd artystyczny osób niepełnosprawnych w trakcie, którego podziwialiśmy naszych kolegów i koleżanki z Żychlina, Kutna, Łęczycy. Łącznie wystąpiło 8 zespołów wśród których każdy okazał się zwycięzcom. Zespół „Akcent” w składzie: Adam Miniszewski, Sebastian Grzelak, Anna Lelewska, Magdalena Bednarek, Piotr Flisiak, Katarzyna Flisiak zaprezentowali występ wokalno – taneczny pod tytułem „Wiązanka wiosenna”, która rozbudziła i wprowadziła widownie w wiosenny nastrój. Po występie udaliśmy się na zasłużony słodki poczęstunek. Jedną z atrakcji jaką zapewnili gościom gospodarze był pokaz samochodów BMW oraz występy słynnych gwiazd estradowych: Don Vasyl ze swoją grupą muzyków i tancerzy oraz zespół De mono. Atmosfera była wspaniała, wszyscy świetnie bawiliśmy się przy cygańskich rytmach. W przerwie między koncertami czekał na nas gorący posiłek smaczne kiełbaski z grilla i bigos.
Czas niestety nieubłagalnie mijał i musieliśmy wracać do domu. Na bardzo długo pozostanie w naszej pamięci ten dzień i z wielką przyjemnością powrócimy do Kutna. Czekamy z niecierpliwością na kolejny przegląd aby ponownie móc się zaprezentować i przeżyć niezapomniane chwile.

Tekst:Katarzyna Flisiak ze wsparciem Aleksandry Garbacz


Sami o Sobie 2013-podsumowanie 30-letniej działalności


  W dniu 17.05.2013r. w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu świętowało 30-lecie działalności podczas prezentacji umiejętności osób niepełnosprawnych intelektualnie „Sami o Sobie”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień, Starosta Zgierski, Krzysztof Kozanecki, Prezydent Miasta Zgierza, dr Iwona Wieczorek oraz Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON, Władysław Skwarka. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00. Mszą św. polową, celebrowaną przez ks. Zenona Jakuboszczaka, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz ks. Jana Czekalskiego w intencji rodzin zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Po przywitaniu gości przez Zarząd Koła na scenie zaprezentował się zgierski Zespół AKCENT ze specjalnie przygotowanym na Jubileusz 30-lecia przedstawieniem teatralno-muzycznym oraz gościnnie wystąpił młody skrzypek z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zgierzu, Aleksander Dąbrowski.   
  Po uczcie duchowej i przejściu do budynku Centrum, przyszedł czas na wręczanie odznaczeń i podziękowań dla osób oraz instytucji, które były ze Stowarzyszeniem przez 30 lat, pomagały i wspierały je w działaniu. Szczególnym odznaczeniem przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest Dyplom Honorowy wraz z Kulą Doskonałości.
Dyplom Honorowy wraz z Kulą Doskonałości to odznaczenie ustanowione przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w 1998 roku, przewidziane dla władz samorządowych i ich jednostek oraz innych podmiotów lokalnych/regionalnych(…)przyznawany jest za szczególne zrozumienie i wspieranie inicjatyw oraz współpracę z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, a także za znaczącą pomoc w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną(…). Integralną częścią Dyplomu Honorowego jest Kula Doskonałości
Jest to rzeźba ceramiczna o kształcie kuli, na drewnianym postumencie, złożona z dwóch półkul dążących do zbliżenia, które symbolizują władzę samorządową wraz z lokalnymi podmiotami oraz zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, czyli organizacje pozarządowe(…)Wykonaniem ceramicznej kuli wraz z postumentem oraz ozdobnych pudełek zajmują się uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Koła PSOUU
Regulamin odznaczeń PSOUU
To zaszczytne odznaczenie zostało wręczone przez Wiceprezesa Zarządu Głównego PSOUU, Panią Stanisławę Syller, Przewodniczącą Zarządu Zgierskiego Koła, Panią Bożennę Piotrowicz oraz Wiceprzewodniczącą Zarządu Zgierskiego Koła, Panią Beatę Gawron dla Gminy Miasta Zgierz za
tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków rozwoju i pełnego korzystania z praw przysługującym wszystkim obywatelom, za wspieranie ich życia w społeczności lokalnej, za troskę, odpowiedzialność, szacunek i wiedzę czyli za twórczą miłość

  Zarząd Koła docenił również szczególne zasługi instytucji i osób prywatnych, wręczając Serca i Róże tym, którym potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie są szczególnie bliskie, bez względu na pełnioną funkcję zawodową i społeczną. Wśród laureatów tych odznaczeń znalazła się m.in. Agnieszka Hanajczyk, Poseł na Sejm RP, Zbigniew Zapart, Prezydent Miasta Zgierza III kadencji, Pani Jolanta Świderska, Pan Tomasz Tołłoczko czy Pan Paweł Wawrzyńczak. Każdy z przybyłych gości złożył na ręce Przewodniczącej Zarządu Koła, Pani Bożenny Piotrowicz, płynące z serca gratulacje i życzenia dalszej wytrwałości w dążeniu do podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Nie zabrakło również jubileuszowych prezentów przekazanych przez współpracujące ze Stowarzyszeniem instytucje. Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi za sprezentowanie funkcjonalnego aparatu fotograficznego, Starostwu Powiatowemu za piękny telewizor oraz Urzędowi Miasta Zgierza za przydatny skaner. Ze wszystkich tych prezentów będą korzystały osoby niepełnosprawne intelektualnie, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Zespołu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego „Aktywności Społecznej” PSOUU Koło w Zgierzu.
  Równolegle z wręczaniem podziękowań na scenie plenerowej odbywał się koncert jubileuszowy w wykonaniu niepełnosprawnych artystów, reprezentujących placówki m.in. z Łodzi, Kutna, Żychlina, Głowna, Ozorkowa, Pabianic, Aleksandrowa Łódzkiego i Zgierza. Na wszystkich przybyłych gości czekał pyszny poczęstunek oraz bankiet, przygotowany przez uczestników WTZ PSOUU Koło w Zgierzu
i pracowników. Każda przybyła na Jubileusz placówka, oprócz występu scenicznego, miała możliwość zaprezentowania swojego dorobku rękodzielniczego na stoiskach.
  Podczas organizowania tego typu uroczystości ważne jest również wsparcie Dobrych Aniołów, które bezinteresownie dokładają swoją cenną cegiełkę do tego by Jubileusz był jak najbardziej uroczysty.
Składamy serdeczne podziękowania Nadleśnictwu Grotniki i Firmie CRATER- Dorota Kubicz za wsparcie finansowe, Firmie PANDA ze Zgierza, za przekazanie wędlin, Firmie Polska Woda z Aleksandrii, za przekazanie wody źródlanej, Katarzynie i Jackowi Wasiela, za ufundowanie przysmaków, Cukierni Kozińscy z Ozorkowa za przekazanie pysznego jubileuszowego tortu i ciast,
Firmie Perle s.c. Karolina Bukszyńska ze Zgierza za bezpłatne uszycie bluzek dla uczestniczek Zespołu AKCENT,  Harcerskiej Grupie Ratowniczej „ADRENALINA” za medyczne zabezpieczenie uroczystości oraz Panu Dominikowi Tarczyńskiemu za zapewnienie oprawy muzycznej.
 Trud przygotowań został wynagrodzony uśmiechem osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla których Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu działa już od 30 lat!


Laureaci RÓŻ- przyznawanych przyjaciołom, wspierającym PSOUU Koło w Zgierzu, bez względu na pełnioną funkcję zawodową i społeczną:
1. Agnieszka Hanajczyk
2. Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka
3. Anna Mroczek
4. Jan Bujnowicz
5. Paweł Wawrzyńczak
6. Maciej Nowosiad
7. Elżbieta Sakiewa
8. Tomasz Tołłoczko
9. Jolanta Świderska
10. Piotr Owczarczyk
11. Józef Dziemdziela
12. Zbigniew Zapart
13. Halina i Jan Stojeccy.

Laureaci SERC- odznaczeń przyznawanych dla firm i instytucji od lat współpracujących z PSOUU Koło w Zgierzu:
1. Zarząd Województwa Łódzkiego
2. Zarząd i Rada Starostwa Powiatowego w Zgierzu
3. Fundacja im. Brata Alberta
4. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
5. „MILMA” Zygmunt Matusiak, Andrzej Milczarek Sp. j.
6. „Wodociągi i Kanalizacja- Zgierz” Sp. z o.o.
7. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Łódzki
8. Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „CENTRUM” w Zgierzu
9. Krystyna Mrugalska- Prezes Honorowy PSOUU
10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu
11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu
12. Zdzisław Rembisz- Wójt Gminy Zgierz
13. Karolina Janecka-Molka- architekt
14.Zarząd Główny PSOUU
15. Elżbieta Zytek, Prezes banku Spółdzielczego w Zgierzu
16. Urząd Miasta Zgierza

Tekst Julita Florczak-Sokół

Warszawa 11 maja 2013 r.
Dzień Godności 2013 - PEŁNA KULTURA!


W dniu 11 maja 2013r., w  odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie, które w tym roku odbywały się pod hasłem: Pełna Kultura!
W obchodach wzięła udział 35 osobowa grupa z Koła PSOUU w Zgierzu, wśród nich osoby niepełnosprawne intelektualnie, rodzice, opiekunowie i pracownicy.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą Jubileuszową z okazji 50 lecia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, celebrowaną przez Jego Eminencję Kardynała Kazimierza Nycza- Metropolitę Warszawskiego w Kościele pod wezwaniem św.Aleksandra na Placu Trzech Krzyży.

Następnie delegacje z Kół Stowarzyszenia z całej Polski wraz z Zarządem Głównym  udały się na debatę sejmową – Miejsce i rola osób niepełnosprawnością intelektualną w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym. Debata odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP i patronat nad nią objęła Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Osoby niepełnosprawne intelektualnie wspólnie ze swoimi rodzicami i terapeutami prowadziły debatę o życiu w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym z  przedstawicielami rządu i parlamentu.   Koło PSOUU w Zgierzu reprezentowały Magdalena Piestrzeniewicz, Barbara Piestrzeniewicz i Aleksandra Garbacz.
/zobacz relacje/

Pozostała grupa wzięła udział  w  ramach obchodów Dnia Godności 2013 – Pełna Kultura w imprezach: wystawa malarstwa artystów z niepełnosprawnością intelektualną (Ministerstwo Gospodarki, Plac Trzech Krzyży 3/5), spektakl teatru „Biuro Rzeczy Osobistych” z Gdyni, Związek Artystów Scen Polskich, Al. Ujazdowskie 45, a także imprezy plenerowe w Parku im. Rydza-Śmigłego: kiermasz wyrobów artystycznych i pokazy rękodzieła , spektakle grupy teatralnej „SABLIKI” z Zakopanego  oraz koncerty: „Integracyjnej Orkiestry Perkusyjnej” z Giżycka i znanych, polskich jazzmanów: Mikołaja Trzaski i Mike’a Majkowskiego z zespołem „Remont Pomp” z Gdańska .Święta  Majowe

29. 04.2013r. w  poniedziałkowe przedpołudnie w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu odbyła  się prezentacja  na  temat  Świąt  1, 2 i 3 Maja zorganizowana przez uczestników  Regionalnej Organizacji Self-Adwokatów(ROSA) ze Zgierza. Przed Zarządem Koła oraz uczestnikami WTZ i ZTR-AS zaprezentowali się: Jakub Płóciennik, Katarzyna Fisiak, Piotr Fisiak, Dominik Szypulski, Sebastian  Grzelak, Magdalena  Piestrzeniewicz, Marcin  Piotrowicz, Piotr Sobczak,  Henryk  Martyński, Anita  Brzozowska, Bogdan Szymaniak oraz Alicja Wawrzyńczak, którzy oprócz bogato ilustrowanej prezentacji multimedialnej zaprezentowali film z pochodów 1-Majowych oraz przygotowali sporo ciekawostek na temat tego, jak kiedyś obchodzono Święta Majowe. W przygotowaniach pomagał wolontariusz, p. Tomasz Popiel, który jest członkiem Grupy Rekonstrukcyjnej 4 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, i dzięki któremu zgromadzeni goście mogli zobaczyć w jakich strojach walczyli żołnierze za czasów uchwalania Konstytucji 3 Maja i w jakich strojach pomagały im markietanki, a nawet je przymierzyć, obejrzeć  medale wojskowe, strzelby oraz książki o tematyce wojskowo-patriotycznej. Przewodnicząca Koła, p. Bożenna Piotrowicz również podzieliła się ze wszystkimi osobistymi przemyśleniami i doświadczeniami z obchodów Świąt Majowych w czasach PRL – u. Na zakończenie spotkania każdy mógł wykonać swój biało-czerwony, okolicznościowy kotylion i skosztować  słodkiego poczęstunku przygotowanego przez zgierską grupę Self Adwokatów. Oprócz wartościowej lekcji historii, przygotowanie wystąpień publicznych i prezentacji było sprawdzianem dla uczestników zgierskiej grupy ROSA, który zaliczyli na medal!

Autor tekstu: Anita Brzozowska, ze wsparciem Julity Florczak-Sokół

 

Walne Zebranie Członków PSOUU Koło w Zgierzu


  W dniu 20.04.2013 w Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowym przy ulicy Chełmskiej 42/42a odbyło się Walne Zebranie Członków PSOUU Koło w Zgierzu.
Obrady zostały otwarte przez Przewodniczącą Zarządu Koła w Zgierzu, Panią Bożennę Piotrowicz. Przewodniczącą Walnego Zebrania została Pani Kamila Plewka.
Na zebraniu zostały przedstawione roczne sprawozdania za rok 2012 z zakresu działalności Stowarzyszenia oraz udzielono absolutorium Zarządowi Koła.  
Po głosowaniach nad uchwałami Pani Przewodnicząca Bożenna Piotrowicz przedstawiła uczestnikom zebrania plan funkcjonowania placówek na rok 2013 oraz plan prac wykończeniowych na terenie Centrum. Poinformowała również o obchodach 50 i 30-lecia Stowarzyszenia i związanych z tym organizowanych spotkaniach.


Tekst: Justyna Witkowska, Sekretarz Zarządu Koła

Spotkanie Wielkanocne


W dniu 27.03.2013r. o godz.11.00.w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym przy ul. Chełmskiej 42 i 42a w Zgierzu, spotkaliśmy się przy wielkanocnym stole by wspólnie celebrować czas Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz uczestników WTZ i ZTR-AS oraz Zarządu Koła i pracowników Stowarzyszenia nie zabrakło również przyjaciół, którzy są z nami przez cały rok, w tym m.in. Posłanki na Sejm RP, pani Agnieszki Hanajczyk, Dyrektor MOPS w Zgierzu, pani Ewy Lesiak i Kierownik DDP w Zgierzu, pani Katarzyny Kapusty. Ciepłymi słowami przywitała wszystkich przybyłych gości Przewodnicząca Zarządu Koła, pani Bożenna Piotrowicz, podkreślając wagę Świąt Wielkanocnych w życiu każdej wierzącej osoby. Na suto zastawionym stole czekały na nas wielkanocne przysmaki, które pobłogosławił ks. Zenon Jakuboszczak oraz ks. kan. dr Andrzej Blewiński, składając wszystkim zgromadzonym gościom życzenia wielkanocne. Dzięki spotkaniu w tak przyjaznym gronie pojawiła się możliwość na chwilę zadumy, przemyśleń ale również szczerych i radosnych rozmów, na które brak zazwyczaj czasu w codziennej bieganinie. Pięknie udekorowany stół radował również oczy i wydawało się, że mimo zimowej aury za oknem, przywoływał wiosnę, którą już chyba każdy nosi w sercu, zatem oby do zielonej a nie białej wiosny!

Tekst: Julita Florczak-Sokół

Kaziuki

Zgierskie Kaziuki, zorganizowane na wzór jarmarku odpustowego w Wilnie w dzień świętego Kazimierza, od lat cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Zgierza i okolic. W dniu 02.03.2013r. zgodnie z tradycją odbył się pochód, w którym brali udział uczestnicy PSOUU Koło w Zgierzu, nieśli piękne, kolorowe palmy. Na czele pochodu szły władze miasta wraz z Proboszczem Parafii Św. Jana Chrzciciela w Zgierzu, ks. Zdzisławem Sudrą. Marsz rozpoczął się o godzinie 9.30 na ulicy Rembowskiego, przeszedł następnie ulicami Cezaka i Długą aż do placu Jana Pawła II, gdzie odbył się jarmark, zorganizowany przez Urząd Miasta Zgierza. Wśród licznych stoisk można było zakupić wyroby naszych uczestników, a były to m. in. ozdoby wielkanocne, palmy, kartki świąteczne,  styropianowe jajka wykonywane techniką decoupage, a takie oryginalne obrazy. Nie zabrakło stoisk z tradycyjnymi przysmakami prosto z Wileńszczyzny: obwarzankami, wędlinami, miodami czy regionalnymi pisankami. Było też coś dla wielbicieli wyrobów rękodzieła oraz rzemiosła ludowego, wyszywane chusty, torebki, koszyczki wielkanocne, korale,  kolczyki i wiele innych. Czuliśmy się zaszczyceni  obecnością na tegorocznych Kaziukach i jednocześnie cieszyliśmy się z kultywowania tradycji i zacieśniania kontaktów z przyjaciółmi z Wilna, z którymi przecież tak bardzo historycznie jesteśmy związani

MUSZELKA 2013


W dniu 06.03.2013r. na pływalni krytej w Łasku drużyna w składzie Karolina Kieszkowska, Sebastian Grzelak, Dominik Szypulski oraz rehabilitant Sebastian Sadowski z Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Zgierzu wzięli udział w jubileuszowych, dziesiątych Zawodach Pływackich MUSZELKA 2013, zorganizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Łasku. Zawody odbywały się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, Witolda Stępnia. Karolina Kieszkowska w konkurencji o „Złotą Muszelkę” na dystansie 25m uplasowała się na III pozycji, również to samo miejsce zdobyła w indywidualnym torze przeszkód. Pozostałe konkurencje, w których brali udział niepełnosprawni zawodnicy reprezentujący placówki z całego województwa łódzkiego to: pływanie na materacu w dwie osoby, sztafeta z deską oraz płynięcie na  dystansie 50m o „Złoty Korab”. Zawody odbywały się na wysokim poziomie , atmosfera całej imprezy była wspaniała, a zawodnicy biorący udział w zawodach stawili się na starcie w najwyższej formie. Organizatorzy zapewnili zawodnikom pyszny obiad, dyplomy i nagrody oraz niezapomniane wrażenia.
Trenujemy i czekamy na następne Zawody Pływackie MUSZELKA 2014.

Tekst: Sebastian Sadowski

„Wszystkie drogi prowadzą do Krakowa”


4 marca 2013 odbyła się wycieczka do Krakowa. Wspólnie z rodzicami, terapeutami  i opiekunami wyruszyliśmy ze Zgierza o świcie. Z wielką przyjemnością po raz kolejny odwiedziliśmy to piękne miasto oraz znajdujący się w nim teatr im. Juliusza Słowackiego, w którym odbył się XIII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”. Laureatami ostatniego, III etapu konkursu byli:
- Zespół teatralny PASJA z WTZ PSOUU  w Stargardzie Szczecińskim. Przedstawienie: „Marionetka”.
- Zespół teatralny RABARBAR z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim. Przedstawienie: „Ciapek, czyli rzecz o tolerancji”.
- Zespół teatralny ŚWIETLIKI  z WTZ Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej  GAUDIUM ET SPES w Krakowie. Przedstawienie: „Sen o cyrku”.
- Zespół teatralny MISZ – MASZ ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble. Przedstawienie: „Kwiatki świętego Franciszka”.
- Zespół teatralny WSTĘP W „Tam, gdzie wzlatują anioły”.
Nasza grupa aktorska mimo tego, że nie prezentowała swojego przedstawienia: „Zawody pływackie”, miała okazję znaleźć się na deskach teatru odbierając wspaniałe nagrody z rąk pani Anny Dymnej oraz Lidii Jazgar.
W czasie kiedy AKCENT mógł ponownie przeżywać radość z zdobycia II miejsca oraz podziwiać sztuki teatralne kolegów i koleżanek z całej Polski, pozostała grupa uczestników zwiedzała historyczne muzeum Miasta Krakowa. Z wielkim zainteresowaniem podążaliśmy trasą turystyczną w podziemiach Rynku, w którym mieściła się cenna biżuteria, dawne monety oraz eksponaty m.in. „stara” waga na której każdy mógł się zważyć. Aby ochłonąć po emocjach i wrażeniach jakich doznaliśmy w teatrze i muzeum wszyscy razem wybraliśmy się na spacer po Starym Rynku zwiedzając: Sukiennice, Kościół Mariacki z wieży którego mogliśmy usłyszeć hejnał oraz zobaczyć pomnik Adama Mickiewicza pod którym zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.
Wyjeżdżając z Krakowa odwiedziliśmy Łagiewniki, gdzie podziwialiśmy architekturę znajdujących się tam kościołów.
Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i trzeba było wracać do Zgierza, tym bardziej żal nam było wyjeżdżać, ponieważ przez cały dzień dopisywała nam wspaniała pogoda. Z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd do Krakowa, ponieważ nie starczyło nam czasu aby zwiedzić inne atrakcje miasta jak np. Wawel.

Tekst: Katarzyna Flisiak ze wsparciem Aleksandry Garbacz

ALBERTIANA 2013  W dniu 12.02.2013r. sala gimnastyczna w Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu już po raz 13sty zamieniła się w salę teatralną na potrzeby regionalnego etapu XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych ALBERTIANA 2013. Organizatorem Festiwalu była Fundacja im. Brata Alberta oraz Prezydent Miasta Zgierza, dr Iwona Wieczorek. Natomiast współorganizatorami ALBERTIANY 2013 było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu oraz Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu. Patronat nad Festiwalem objęli Witold Stępień- Marszałek Województwa Łódzkiego,  Krzysztof Kozanecki- Starosta Zgierski,  dr Iwona Wieczorek - Prezydent Miasta Zgierza oraz Władysław Skwarka - Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON.
  Do etapu regionalnego zakwalifikowało się 9 zespołów teatralnych oraz 7 solistów. Ostatecznie w dniu Festiwalu do Zgierza dotarło 8 zespołów i 6 solistów z trzech województw, mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego. Oficjalnego otwarcia XIII Festiwalu w Zgierzu dokonał pan Jan Bujnowicz, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi wraz z Sekretarz Miasta Zgierza, p. Anną Majewską i prowadzącymi Festiwal, p. Justyną Zielińską oraz p. Julią Szwajcer, która uświetniła otwarcie swoim występem wokalnym. Zgromadzonych gości i aktorów przywitała orkiestra Zespołu „AKCENT” PSOUU Koło w Zgierzu, wykonując trzy instrumentalne utwory i zbierając gromkie brawa. W tegorocznym jury zasiedli pani Magdalena Waligórska, aktorka,  p. Ewa Kocka, choreograf,  p. Angelika Kusak, z Fundacji „Mimo Wszystko” Anny Dymnej, p. Małgorzata Godek- Wójcik koordynator z Fundacji im. Brata Alberta oraz p. Krzysztof Grzeszczak, kompozytor i wykładowca z Akademii Muzycznej w Łodzi. Wśród zaproszonych gości byli posłowie, przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, również nie zawiedli przyjaciele i rodzina osób występujących.
   Poziom przedstawień był bardzo wysoki, dlatego obrady jury trwały długo i miały burzliwy przebieg. Ostatecznie wyłoniono następujących laureatów:
I miejsce zajął Zespół RABARBAR z Powiatowego Środowiskowy Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim za przedstawienie
pt. „CIAPTAK- czyli rzecz o tolerancji”
Na II miejscu uplasował się Zespół AKCENT z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu z przedstawieniem pt.:  „Zawody pływackie”, przygotowywany przez muzykoterapeutów Aleksandrę Garbacz i Kamila Muchę, z pomocą terapeutki zajęciowej Julity Florczak-Sokół.
Natomiast III miejsce przypadło Zespołowi MAŁY BIG BAND ze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa w Łodzi za wiązankę instrumentalno-muzyczną pt.: „Jedzie pociąg „
W kategorii Solistów laureatką została Daria Tronina z Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Olewinie za piosenkę pt. „Z ciszą pośród czterech ścian”. Reszta zespołów i solistów odebrała dyplomy z upominkami oraz ogromne brawa, mogła również posilić się słodkim i ciepłym posiłkiem. Dodatkową nagroda dla wszystkich laureatów jest wyjazd do Krakowa w dniu 4 marca 2013r. na Finał Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych ALBERTIANA 2013. Zdobywcy pierwszych miejsc będą mieli zaszczyt wystąpić na deskach Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, natomiast pozostali laureaci będą mogli zasiąść w lożach wspaniałego gmachu by móc podziwiać najlepsze i najpiękniejsze przestawienia z całej Polski.
   Nagrody dla laureatów etapu regionalnego w Zgierzu ufundowała Prezydent Miasta Zgierza, dr Iwona Wieczorek, Fundacja im. Brata Alberta oraz Fundacja „Mimo wszystko” Anny Dymnej, natomiast nagrodę dla solisty ufundował Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON, Władysław Skwarka. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od Marszałka Województwa Łódzkiego, Witolda Stępnia oraz statuetki ufundowane przez Starostę Zgierskiego, Krzysztofa Kozaneckiego. Dodatkową nagrodę w dowód uznania zasług terapeuty przygotowującego zespół teatralny ufundowała Przewodnicząca PSOUU Koło w Zgierzu, p. Bożenna Piotrowicz, doceniając w ten sposób wysyłek i wkład pracy podczas tworzenia przestawienia. Zdobywcą tej osobistej i zaszczytnej nagrody został p. Jan Kunecki, autor piosenek i kompozytor z Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Pani Przewodnicząca Bożenna Piotrowicz doceniła również ogromną pracę, jaką od 10 lat wykonywała Kierownik WTZ PSOUU Koło w Zgierzu, p.Małgorzata Potakowska oraz p. Elżbieta Sakiewa z UMZ podczas przygotowań do każdej ALBERTIANY, za co również w dowód uznania Panie otrzymały podziękowania, gratulacje i upominki od fundatorki nagród.
   Jak zwykle atmosfera podczas Festiwalu była niepowtarzalna, zgromadzeni na sali goście mogli podziwiać różnorodne przedstawienia, a oczekując w napięciu na werdykt jury mieli okazję pokołysać się w rytm dyskotekowej muzyki.
   Niestety wszystko co dobre szybko się kończy, kolejna ALBERTIANA przechodzi do historii, ale powołując się na słowa Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który zamykając tegoroczną ALBERTIANĘ 2013, dziękował wszystkim tym, którzy „dołożyli do organizacji Festiwalu choć jedną cegiełkę”, spotykamy się w Zgierzu na kolejnym Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych ALBERTIANA 2014, zatem do zobaczenia za rok!


30 lat minęło…


8 lutego 2013r. w Centrum przy ul. Chełmskiej 42/42a odbyło się spotkanie pod hasłem „Wieczór Wspomnień”, na które przybyły rodziny, które 30 lat temu, czyli 09.02.1983r. postanowiły zawiązać Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski TPD w Zgierzu. Spotkanie było okazją do wzruszających wspomnień, zapierających dech w piersiach opowieści ale również do podsumowań i rozmów o wspólnej przyszłości. Świętowanie tego wspaniałego jubileuszu zaplanowano na 17 maja w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym z Domem Mieszkalnym i Hostelem przy ul. Chełmskiej 42/42a w Zgierzu.

TŁUSTY CZWARTEK 07.02.2013r.

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek,
a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła
- wszystkiego smacznego z okazji tłustego czwartku”


Z okazji Tłustego Czwartku zaprosiliśmy w nasze nowe progi gości z budynku, który dzieliliśmy przez lata wspólnie przy ul. Cezaka12, czyli naszych przyjaciół z Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu. Wraz z nimi swoją obecnością zaszczyciła nas Dyrektor MOPS w Zgierzu, Pani Ewa Lesiak oraz Kierownik DDP, Pani Katarzyna Kapusta.  Świętowaliśmy Tłusty Czwartek jak na prawdziwych łasuchów przystało, zajadając się smakowitymi pączkami i faworkami. Jednocześnie mogliśmy wysłuchać wspaniałych głosów Zespołu ECHO i Zespołu WRZOS z Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu oraz podziwiać repertuar wokalno-taneczny, przygotowany przez gospodarzy, uczestników PSOUU Koło w Zgierzu. Dobrze było znów zasiąść przy wspólnym stole i powspominać minione czasy  oraz pochwalić się Centrum, które udało nam się utworzyć przy ul. Chełmskiej 42/42a.
Po wspólnym ucztowaniu nadszedł czas na spożytkowanie pączkowej energii i kalorii podczas porządkowania stołów i krzeseł po tłustoczwartkowych słodkościach.


Niech żyje bal..


W dniu 05.02.2013r. na sali balowej przy ul. Piaskowej 7 w Zgierzu odbył się Bal Karnawałowo-Walentynkowy, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu. Wśród zaproszonych placówek znaleźli się przyjaciele z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim, Warsztatu Terapii Zajęciowej PSLCNP O/ Łódzki w Ozorkowie, Środowiskowego Domu Samopomocy PSOUU Koło w Pabianicach oraz z Fundacji im. Brata Alberta z Łodzi i Chorzeszowa. Na przybyłych gości czekał słodki poczęstunek, gorący posiłek oraz wspaniała zabawa przy Zespole „Verte”.
Składamy serdeczne podziękowania Radzie Osiedla Chełmy-Krzywie oraz zgierskiej Piekarni Włodzimierza Galocha, dzięki którym wszyscy uczestnicy balu mogli delektować się smakiem pysznych pączków oraz Piekarni Ked, która zaopatrzyła nas w 30 bochenków świeżego chleba. Podziękowania należą się również Prezesowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego, Panu Zbigniewowi Adamskiemu, gdyż to dzięki jego gościnności kolejny raz mogliśmy się bawić na pięknie przystrojonej sali balowej.
Tańcom nie było końca, tym bardziej, że można było zamówić u orkiestry ulubiony utwór z dedykacją ale niestety wszystko co dobre szybko się kończy, zatem pozostaje nam wyczekiwać do następnego roku i ćwiczyć nowe, taneczne kroki na kolejny bal.


Tekst: Julita Florczak-Sokół

Droga do rozwoju dzięki porozumieniu


05.02.2013r. w Urzędzie Miasta Zgierza odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Zgierz, reprezentowaną przez Prezydent Miasta Zgierza, dr Iwonę Wieczorek, a 17-stoma organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie naszego miasta. Z ramienia Zgierskiego Koła PSOUU porozumienie podpisała Przewodnicząca Zarządu Koła, p. Bożenna Piotrowicz oraz Członek Koła, p. Halina Bednarek.  


V Bal Czerwonej Róży

Podczas przedostatniego karnawałowego weekendu, w sobotę 02.02.2013r. odbyła się piąta edycja Balu Czerwonej Róży w Ośrodku  „Boryna” w Rąbieniu, organizowanego przez Poseł Agnieszkę Hanajczyk. Tegoroczny dochód z balu w kwocie 100 tysięcy złotych zostanie przekazany na działalność 4 stowarzyszeń, w tym:
- Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu
- Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego
- Fundacja Osób Społecznie aktywnych F.O.S.A. w Aleksandrowie Łódzkim
- Głowieńskie Koło Związku Niewidomych.
W balu wzięło udział 250 gości, którzy łącząc przyjemne z pożytecznym przyczyniło się do wsparcia w funkcjonowaniu organizacje działające na rzecz innych.


„Zaczarowany świat” 2013


30.01.2013  odbył się bal integracyjny pod hasłem „Bajki naszego dzieciństwa”. Impreza odbyła się w Sali bankietowej przy ul. Partyzantów w Koluszkach. Bal rozpoczął się krótką inscenizacją bajki „Smerfy” w wykonaniu organizatorów, Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Koluszkach. Wszystkich przybyłych gości, uczestników, opiekunów oraz jury przywitała cała wioska Smerfów na czele ze Smerfetką.
W części konkursowej zaprezentowało się 10 grup teatralnych, które przypomniały nam najpiękniejsze bajki z dzieciństwa. Na scenie podziwialiśmy takie sławy jak: Czerwony Kapturek, Pszczółka Maja, Dziewczynka z zapałkami, Rumcajs, Słoń Trąbalski oraz bohaterów „Porwania Baltazara Gąbki”.
Bogactwo i różnorodność występów pozwoliło nam przenieść się w cudowny, pełen kolorów świat bajek.
Zespół  „AKCENT” w składzie Anna Lelewska, Anna Drozdowska, Anna Ostrowska, Katarzyna Flisiak, Bogdan Szymaniak, Karolina Kieszkowska, Marta Otto przygotowywani przez muzykoterapeutkę Aleksandrę Garbacz, zaprezentował pantomimę  pt. „Wiosenne przebudzenie”  z ciekawym podkładem instrumentalno – wokalnym. W trakcie obradowania jury wszyscy bajkowi bohaterowie oraz ich opiekunowie zostali zaproszeni na zasłużony obiad. Po uroczystym posiłku nastąpiło ogłoszenie wyników przy którym polały się łzy radości.  Nasza praca i wysiłek zostały nagrodzone II miejscem na którym zalazł się też Słoń Trąbalski Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koluszkach. Najlepsi okazali się aktorzy z WTZ w Koluszkach a na trzecie miejsce przywędrowały krasnoludki z WTZ przy Spółdzielni Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie Łódzkim. Gdy emocje związane z rozdaniem nagród opadły rozpoczął się wspaniały bal prowadzony przez profesjonalnego DJ-a.
 Poza konkursami, nagrodami, pysznym obiadem najważniejsza była dla wszystkich dobra zabawa i niepowtarzalna atmosfera, dzięki której każdy z nas znowu mógł poczuć się dzieckiem. Naładowani pozytywną energią z trudem opuszczaliśmy  „Zaczarowany Świat” wracając do rzeczywistości.  


Tekst: Aleksandra Garbacz

Spotkanie Kół PSOUU z Regionu Łódzkiego


25 stycznia 2012r. z inicjatywy Przewodniczącej Zarządu Koła w Zgierzu, pani Bożenny Piotrowicz odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Kół Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Regionu Łódzkiego w związku z przypadającym w tym roku 50-leciem  działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Omawiano przygotowania i wojewódzki kalendarz obchodów by jak najlepiej uświetnić ten nadchodzący jubileusz. W spotkaniu wzięli udział Pani Ewa Pogorzelska, Przewodnicząca Zarządu Koła w Kutnie, pani Aleksandra Romanowska, Przewodnicząca Koła  Żychlinie, pan Roman Bartoszuk-Antoszewski, Przewodniczący Koła w Łodzi, pan Krzysztof Śliwiński, Przewodniczący Koła w Aleksandrowie Łódzkim, inicjatorka spotkania pani Bożenna Piotrowicz, Przewodnicząca Zarządu Koła w Zgierzu oraz przedstawiciele zarządu i pracownicy kół.


Hej kolęda ….


Grudniowy, świąteczny czas już za nami ale miło jest pozostać w tej podniosłej atmosferze jeszcze w styczniu. Taka okazja zdarzyła się dzięki zaproszeniu Ks. Kan. dr Andrzeja Blewińskiego, dzięki któremu mogliśmy jeszcze raz zaprezentować naszą wspaniałą Jasełkę, tym razem przed parafianami Kościoła Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu, w dniu 13.01.2013r. podczas mszy świętej.
Mimo ścisku i trudności z ustawieniem dekoracji przed głównym ołtarzem, aktorom z Zespołu „AKCENT” PSOUU Koło w Zgierzu udało się przenieść zgromadzoną widownię w czasy Maryi i Józefa oraz wzruszyć operowym wykonaniem kolęd.
Dziękujemy bardzo Proboszczowi Parafii Matki Bożej Dobrej Rady za zaproszenie, dobre słowo i gościnę, a parafianom za ciepłe przyjęcie i wsparcie, którego udzielili uczestnikom PSOUU wrzucając datki do puszek. Życzymy szczęścia i wszelkiej pomyślności w 2013roku i mamy nadzieje, że do zobaczenia przy okazji następnego jasełkowego występu.


Tekst: Jakub Płóciennik ze wsparciem Julity Florczak-Sokół

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego