Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu

Idź do spisu treści

Menu główne

2011

archiwum


XI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych ALBERTIANA 2011
28.01.2011r.


    Do tegorocznego regionalnego etapu XI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych ALBERTIANA 2011 zakwalifikowały się zespoły z 6 placówek, w tym :
- Warsztat Terapii Zajęciowej Nowa Zorza z Łodzi
- Warsztat Terapii Zajęciowej ze Skierniewic
- Warsztat Terapii Zajęciowej ORPEL z Łodzi
- Dom Pomocy Społecznej z Białegostoku
- Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę OŁ w Ozorkowie
- Warsztat Terapii Zajęciowej przy MCPS w Pabianicach
oraz  solista z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Filipowie.
Patronat nad Festiwalem objęli Wojewoda Łódzki, Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień, Starosta Zgierski, Krzysztof Kozanecki oraz Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska, dzięki którym uczestnicy Festiwalu otrzymali zasłużone dyplomy, statuetki i nagrody. Również Posłowie na Sejm RP zaszczycili Festiwal swoją obecnością i obdarowali uczestników upominkami, w tym Pani Agnieszka Hanajczyk, Artur Dunin i Marek Matuszewski.

Organizatorzy Albertiany 2011, Prezydent Miasta Zgierza, dr Iwona Wieczorek i Fundacja im. Brata Alberta oraz współorganizatorzy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu i Gimnazjum Nr 3 z OI im. A. Mickiewicza w Zgierzu zadbali o niepowtarzalną atmosferę, zaplecze gastronomiczne, medialną oprawę i znakomitych gości, w tym ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz krakowskich aktorów i przedstawicieli Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Tradycyjnie ALBERTIANĘ otwierał występ orkiestrowy Zespołu Terapii Teatralno-Muzycznej „AKCENT” z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu, który wraz z prowadzącymi p. Agatą Drewnicz- Kaczmarek i p. Justyną Zielińską porwał zgromadzonych gości do wspólnej zabawy.
Poziom artystyczny jak co roku był bardzo wysoki dlatego jury miało ogromny problem podczas rozstrzygania o zwycięstwie. Ostatecznie wśród nagrodzonych znalazł się Zespół „Różowe Okulary” z WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę OŁ w Ozorkowie, który uplasował się na trzecim miejscu oraz  Zespół „Nowa Zorza” z WTZ Nowa Zorza w Łodzi, zajmując drugie miejsce. Natomiast laureatem XI Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych ALBERTIANA 2011 został Zespół „Co Nieco” z Domu Pomocy Społecznej z Białegostoku, który debiutował w tym roku na zgierskiej scenie. Nagrodę główną dla najlepszego zespołu, telewizor, ufundowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu, natomiast nagrodę specjalną dla terapeuty ufundowała Przewodnicząca Koła, p. Bożenna Piotrowicz, doceniając w ten sposób wkład pracy osoby prowadzącej zajęcia teatralne dla osób niepełnosprawnych.
Jak co roku podczas Festiwalu emocji nie brakowało, wspaniałej zabawy również ale to wszystko jest możliwe dzięki ludziom, którzy razem pragną tworzyć wspólną i niepowtarzalną wartość, jaką jest teatr osób niepełnosprawnych.
Podziękowania należą się wszystkim, którzy do organizacji tego wyjątkowego Festiwalu dołożyli swoją cegiełkę, w tym oprócz organizatorów i współorganizatorów należy wymienić Miejski Ośrodek Kultury, który jak co roku zapewnił oprawę muzyczną imprezie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu, dzięki któremu sala gimnastyczna mogła na jeden dzień zamienić się w salę teatralną. Za wieloletnią współpracę podczas Festiwalu zarówno MOK, jak i MOSiR organizatorzy uhonorowali statuetką-maską, symbolem ALEBRTIANY.
Jak na wspaniałą i jedyną w swoim rodzaju sztukę teatralną, tak my będziemy czekać z niecierpliwością na następną ALBERTIANĘ 2012.


BAL KARNAWAŁOWY
17.02.2011r.


    W czwartek 17.09 2011r. o godzinie 16.00. na sali przy  ul. Piaskowej 7 odbyła  się wyczekiwana przez wszystkich  zabawa kanałowa. Organizatorem  balu było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu. Przygotowania do balu w szczególności przyjęła na siebie Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego Aktywności Społecznej, Pani Alicja Szpakowska, która razem z Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła, Panią Haliną Bednarek oraz Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, Panią Małgorzatą Potakowską przywitały zgromadzonych gości oraz w sposób uroczysty rozpoczęły bal. Wśród zaproszonych gości znaleźli się koledzy i koleżanki z zaprzyjaźnionych placówek z Aleksandrowa Łódzkiego, Łodzi, Pabianic i Ozorkowa wraz z terapeutami.  
Podczas balu nie zabrakło pysznego poczęstunku, niepowtarzalnej atmosfery oraz karnawałowego szaleństwa na parkiecie, do którego tanecznie przygrywał Zespół Poker.   

Będziemy wspominać tę zabawę wzruszeniem i z utęsknieniem wyczekiwać następnego karnawału w 2012r.


Tekst: Katarzyna Flisiak
Ze wsparciem Julity Florczak-Sokół


OTWÓRZMY PRZEZD NIMI ŻYCIE


      W dniu 04.03.2011r. w Restauracji „Bar Myśliwski” w Zgierzu odbył się I Bal Charytatywny pod hasłem „Otwórzmy przed nimi życie”, z którego całkowity dochód został przekazany na budowę Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Hotelem i Domem Mieszkalnym dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Chełmskiej 42 i 42a w Zgierzu.
Współorganizator balu, Pan Jacek Wasiela, wieloletni przyjaciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowy Koło w Zgierzu, nieodpłatnie zapewnił wyśmienitą oprawę gastronomiczną i udostępnił lokal. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prezydent Miasta Zgierza, dr Iwona Wieczorek, Dyrektor Biura Senatora RP Krzysztofa Kwiatkowskiego, Pani Iwona Boberska, przedstawiciele Starostwa Zgierskiego, Urzędu Miasta Zgierza, zaprzyjaźnieni ze Stowarzyszeniem przedsiębiorcy, Zarząd Koła, rodzice podopiecznych Stowarzyszenia oraz pracownicy.
Bal otworzyła Przewodnicząca PSOUU Koło w Zgierzu, Pani Bożenna Piotrowicz, witając gości i wręczając podziękowania sponsorom Balu.
I Bal Charytatywny pod hasłem „Otwórzmy przez nimi życie” rozpoczęła lampka szampana, a oprawę muzyczną nieodpłatnie zapewnił zgierski Zespół „AKCENT”.
Blisko 50 uczestników balu mogło wziąć udział w licznych licytacjach prac osób niepełnosprawnych i skosztować pysznego tortu, który był darem Piekarni-Ciastkarni „Koziński” z Ozorkowa.
Zarząd PSOUU Koło w Zgierzu składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy dołożyli swoją cenną cegiełkę do szczytnego celu budowy Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Hotelem i Domem Mieszkalnym dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Chełmskiej 42 i 42a w Zgierzu.
Należy żywić nadzieję, że w ślad za Panem Jackiem Wasielą pójdą inni lokalni przedsiębiorcy, wspierając charytatywne inicjatywy połączą przyjemne z pożytecznym.


Tekst: Julita Florczak-Sokół


Podsumowanie projektu Self-Adwokatów.
10.03.2011r.


     W dniu 10.03.2011r. o godz.12.30. w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym z Domem Mieszkalnym i Hostelem dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Chełmskiej 42 i 42a odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Organizację Self-Adwokatów( ROSA) ze Zgierza. Na spotkanie zostali zaproszeni koledzy i koleżanki z Warsztatu Terapii Zajęciowej i Zespołu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego Aktywności Społecznej wraz z terapeutami oraz Zarząd Koła, z panią Przewodniczącą, Bożenną Piotrowicz na czele.
Podczas spotkania grupa zgierskich Self-Adwokatów przestawiła założenia projektu, swój udział w nim oraz sukcesy, które udało się osiągnąć.
Zgierscy Self-Adwokaci od sierpnia do listopada 2010r. uczestniczyli w projekcie pt. „Nic o nas bez nas. Rozwój ruchu Self-Adwokatw w Polsce” we współpracy z Zarządem Głównym  Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie. W ramach projektu wyłoniono osoby, które dzięki wcześniej przebytym szkoleniom stały się Self-Adwokatami. W celu dalszego rozwoju umiejętności i poszerzania wiedzy z zakresu selfadwokatury 4 osoby udały się w sierpniu na szkolenie pt. „Umiejętności i rola rzecznika własnych praw(Self-Adwokata)”, które odbyło się w Łucznicy. Kolejną składową projektu było poszerzenie grupy zgierskich Self-Adwokatów o kolejne osoby niepełnosprawne zainteresowane tą tematyką. Dla 9 osobowej grupy zaplanowany został 20h kurs języka angielskiego oraz zajęcia z zakresu selfadwokatury. W skład grupy weszli: Dominik Szypulski, Katarzyna Flisiak, Sebastian Grzelak, Piotr Flsiak, Alicja Wawrzyńczak, Damian Antczak, Piotr Sobczak, Marcin Piotrowicz oraz Anita Brzozowska. Kurs języka angielskiego  prowadziła Pani Alicja Szpakowska, natomiast osobą wspierająca w projekcie była Pani Julita Florczak-Sokół. W ramach zajęć kandydaci na Self-Adwokatów mogli nabyć wiedzę dotyczącą praw człowieka, Konstytucji RP, dyskryminacji, trudności osób niepełnosprawnych, umiejętności wypowiadania się na forum, pomagania innym osobom niepełnosprawnym oraz organizowania spotkań.
Po zakończeniu projektu Lider Self-Adwokatów, Anita Brzozowska, wraz z osobą wspierającą udał się w grudniu do Warszawy na podsumowanie projektu i przestawienie dokonań zgierskiej grupy. Mógł również wymienić się doświadczeniami z liderami z całej Polski.
Z inicjatywy uczestników na ostatnim spotkaniu projektowym grupa założyła Regionalną Organizację Self-Adwokatów(ROSA) by móc się dalej spotykać i poszerzać wiedzę z zakresu selfadwokatury. Spotkania zgierskiej grupy ROSA odbywają się w każdy czwartek w godzinach 12.30-14.00 w Warsztacie Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Zgierzu.
Udział w spotkaniach jest dla uczestników okazją do rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich oraz do nabycia samoświadomości w korzystaniu z praw człowieka zagwarantowanych w Konstytucji RP.
Przygotowanie spotkania dla podopiecznych Stowarzyszenia stanowiło nie lada wyzwanie i wymagało ogromnego wkładu pracy od Self-Adwokatów ale ROSA świetnie sobie poradziła, zarówno podczas występu na forum, jak i organizacyjnie, przygotowując dla zgromadzonych gości słodki poczęstunek.

Tekst: Anita Brzozowska i Julita Florczak-Sokół.


Walne Zebranie Członków


    W dniu 26 marca 2011r. w Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym z Domem Mieszkalnym i Hostelem dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Chełmskiej 42 i 42a odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu z udziałem przedstawiciela Zarządu Głównego panem Mirosławem Pawłowskim. Podczas zebrania odbyły się wybory do Zarządu Koła.

Zarząd Koła:
Przewodnicząca Zarządu Koła- Bożenna Piotrowicz
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła - Halina Bednarek
Skarbnik Koła- Krystyna Ostrowska
Sekretarz Koła- Beata Gawron
Członek Zarządu Koła- Irena Jaworska
Członek Zarządu Koła- Monika Przespolewska
Członek Zarządu Koła- Arkadiusz Augustyniak


Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Iwona Brzozowska
Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Marcin Lisiecki
Członek Komisji Rewizyjnej - Marian Jałowiecki.
Spotkanie Członków Koła było również okazją do złożenia życzeń wielkanocnych i wspólnej debaty nad przyszłością Stowarzyszenia.


Zając na kartce malowany…


     Święta  Wielkanocne to szczególny czas radości i budzenia się do życia przyrody ale również to czas tworzenia pisanek, ozdób świątecznych oraz przepięknych kartek ze świątecznymi życzeniami. To właśnie kartki wielkanocne stały się głównym przedmiotem i zadaniem konkursu organizowanego przez Spółdzielnię Inwalidów „Zgoda” i Stowarzyszenie „Czuję Sercem” w Konstantynowie Łódzkim.
Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą kartkę wielkanocną odbyło się 12 kwietnia 2011r. i było okazją do podziwiania 368 prac nadesłanych z 31 placówek. VII konkurs na najciekawszą kartkę wielkanocną został dedykowany Papieżowi Polakowi, Janowi Pawłowi II, dla którego wszyscy zgromadzenie odśpiewali wspólnie „Barkę”.
Celem  konkursu była prezentacja potencjału artystycznego osób niepełnosprawnych. Konkurs przebiegał pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Pabianickiego, Burmistrza Miasta Konstantynowa, Spółdzielni Inwalidów „Zgoda” i Stowarzyszenia „Czuję Sercem” w Konstantynowie Łódzkim.
Założeniem konkursu było przesłanie kart wykonanych przez osoby niepełnosprawne z wielkanocnymi życzeniami do  - Ojca Świętego Benedykta XVI , Kardynała i Arcybiskupa Archidiecezji Łódzkiej,  Prezydenta RP, Premiera , Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Kultury, Prezesa PFRON w Warszawie  i Łodzi, Wojewody Łódzkiego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.
Wśród laureatów konkursu znalazła się kartka wykonana przez Sebastiana Grzelaka z WTZ PSOUU Koło w Zgierzu, któremu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w tworzeniu artystycznego rękodzieła!


Tekst: Julita Florczak-Sokół
w oparciu o materiały WTZ ZGODA


Śniadanie Wielkanocne 2011  Dzięki dużemu zaangażowaniu Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zgierzu, pracowników oraz sponsorów w prace remontowo-wykończeniowe możliwe było zaproszenie gości z Urzędu Miasta Zgierza, Starostwa Zgierskiego, uczestników i pracowników Stowarzyszenia na Śniadanie Wielkanocne do Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego z Domem Mieszkalnym i Hostelem dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Chełmskiej 42 i 42a. Wszyscy zgromadzeni goście mogli podzielić się wielkanocnym jajeczkiem, złożyć sobie świąteczne życzenia oraz spróbować pysznych wielkanocnych potraw i wypieków. Hojny zając obdarował zgromadzonych biesiadników słodkościami i wiosennymi kwiatami.
W porze popołudniowej Zarząd Koła podzielił się jajeczkiem również z sąsiadami Centrum, czyli z Zarządem i Członkami Rady Osiedla Krzywie- Chełmy, przez których przekazał mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia wielkanocne i wesołego Alleluja!


Sami i Sobie 2011    W dniu 28 kwietnia 2011r. na Placu Jana Pawła II już po raz trzeci odbył się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „ Sami o Sobie” w ramach obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zgierzu. Organizator imprezy, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu, zadbał o odpowiednią rangę wydarzenia  zwracając się o objęcie honorowego patronatu nad Przeglądem do Marszałka Województwa Łódzkiego, Witolda Stępnia, Starosty Zgierskiego, Krzysztofa Kozaneckiego, Prezydenta Miasta Zgierza, dr Iwony Wieczorek oraz Dyrektora Łódzkiego Oddziału PFRON, Władysława Skwarki. Nie zawiedli też patroni medialni, w tym Ilustrowany Tygodnik Zgierski oraz STVK „Centrum”, którzy towarzyszą  Stowarzyszeniu przy każdej uroczystości.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele posłów, w tym Pani Olga Stawiszyńska, Dyrektor Biura Poselskiego Posłanki Agnieszki Hanajczyk, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, Pani Anna Mroczek, Radni Miasta Zgierza, przedstawiciele Starostwa Zgierskiego, Dyrektor MOPS w Zgierzu, Pani Ewa Lesiak,  dyrektorzy zgierskich szkół integracyjnych i przedszkoli, kierownicy i przewodniczący zaproszonych placówek oraz zaprzyjaźnieni ze Stowarzyszeniem przedsiębiorcy.     
Po oficjalnym otwarciu Przeglądu przez Przewodniczącą  Koła, Panią Bożennę Piotrowicz i wręczeniu podziękowań przybyłym patronom i ich przedstawicielom, swój warsztat estradowo-rękodzielniczy mogło zaprezentować w sumie 16 placówek z Głowna, Kutna, Żychlina, Pabianic, Aleksandrowa Łódzkiego, Łodzi, Rąbienia, Ozorkowa i Zgierza. Jako pierwszy zaprezentował się Zespół Terapii Teatralno-Muzycznej „AKCENT” z PSOUU Koło w Zgierzu, dyrygowany przez muzykoterapeutę Kamila Muchę, witając zgromadzonych gości występem orkiestrowym i wokalno-tanecznym.
W programie Przeglądu znalazły się występy muzyczne i taneczno-teatralne osób niepełnosprawnych, prezentacje placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, dyskoteka plenerze oraz konkurs na najładniejszą prezentację placówki, który wygrała Fundacja „Spełnijmy Nadzieję” z Ozorkowa.
Ulokowanie Przeglądu w sercu miasta sprzyjało integracji osób niepełnosprawnych z mieszkańcami miasta oraz przełamywaniu barier związanych z brakiem wiedzy na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Podczas organizowania tak dużych przedsięwzięć,  niezbędna jest pomoc przychylnych osób prywatnych i przedsiębiorstw, którzy swoimi wyrobami wsparli organizację Przeglądu dla blisko 400 zaproszonych gości. Szczególne podziękowania za dobre serce i zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych należą się firmom:

-PANDA, Centrum dystrybucji wędlin i mięsa,
-Piekarni KED S.J. Edward Sadowski, Dariusz Krinke i Wspólnicy,
-Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zgierzu,
-Hufcowi ZHP Zgierz, Harcerskiemu Klubowi Ratowniczemu „Adrenalina”,
-„Piekarni” Włodzimierz Galoch,
-JBB„Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego”  Import-Eksport J.Bałdyga,
-„Piekarni” Górski Mariusz,
-JPM Piekarni, Ciastkarni Moszczyński P.,
-„Piekarni” S.C. Wojciech i Arkadiusz Jaciubek,
-Piekarni PPHU, Stefan Koziński,
-Zakładowi Masarskiemu, Józef Laszkiewicz,
-Agencji Reklamowej „GALART”,
-Liceum Ogólnokształcącemu im. Stanisława Staszica w Zgierzu,
-Restauracji „Bar Myśliwski” Jacek Wasiela.

Jednocześnie Stowarzyszenie składa serdeczne podziękowania Wiceprzewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, Michałowi Dawidowiczowi za poprowadzenie Przeglądu oraz Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zgierzu i Dominikowi Tarczyńskiemu za  zapewnienie oprawy muzycznej podczas Przeglądu.
Liczba placówek biorących udział w Przeglądzie oraz niepowtarzalna atmosfera towarzysząca prezentacjom estradowo- rękodzielniczym są najlepszym dowodem na to, że takie wydarzenia są potrzebne i przyczyniają się do zmiany wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualnie w społeczeństwie. Dzięki możliwości podziwiania dorobku estradowego i rękodzielniczego oraz sposobności obcowania z osobami niepełnosprawnymi podczas Dni Godności, społeczeństwo przekonuje się o ich wyjątkowości i zaczyna dostrzegać w osobach niepełnosprawnych pełnoprawnych obywateli, którzy mają takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne.

Tekst: Julita Florczak-Sokół


Rodzinny Piknik Integracyjny
„WSPÓLNE WIEZI”


     W dniu 19 czerwca 2011r. w Zgierzu przy ul. Chełmskiej 42/ 42a w Centrum Rehabilitacyjnym odbył się Piknik Integracyjny ,,WSPÓLNE WIĘZI’’  dedykowany  dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Organizatorami Pikniku byli: ING Bank Śląski, Rada Osiedla Chełmy- Krzywe Zgierz oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu. Patronat medialny nad Piknikiem objął Ilustrowany Tygodnik Zgierski oraz STVK „Centrum”. W programie przewidziano liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych takie jak: trampolina, zamek dmuchany, gry i zabawy sportowe, przejażdżka motorami grupy zgierskich „Czarnych Orłów”, warsztaty plastyczne, loteria fantowa, zwiedzanie wozu strażackiego, konkursy, wspólne śpiewanie i występy na scenie oraz możliwość spróbowania pysznych dań z grilla i domowych wypieków. Każdy z przybyłych  gości mógł znaleźć coś dla siebie. Na scenie prezentował się Zespół Terapii Teatralno-Muzycznej ,,Akcent’’, Julia  Szwajcer z Zespołu ,,BOSO” i wszystkie chętne dzieci, które chciały zaprezentować swoje umiejętności zgromadzonej widowni. Oprawą muzyczną zajął się DJ Bodzio, dzięki któremu zgromadzeni goście mogli tańczyć w plenerze przy dyskotekowych rytmach. Dochód z organizacji Pikniku przeznaczony zostanie na rehabilitację i terapię dzieci z Ośrodka Wczesnej Interwencji prowadzonego przez Stowarzyszenie. Wielość atrakcji, owocna współpraca organizatorów oraz zainteresowanie wielu rodzin są najlepszym dowodem na to, że takie spotkania są potrzebne. Łączą w sobie przyjemne z pożytecznym, gdyż podczas wspólnej, rodzinnej zabawy dochodzi do integracji społeczeństwa z osobami niepełnosprawnymi, a jednocześnie każda wydana w czasie Pikniku złotówka przyczynia się do polepszenia bytu najmłodszych, potrzebujących wsparcia w rozwoju. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji Pikniku Integracyjnego i byli otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych.


Tekst:  Agata Kozłowska
ze wsparciem Julity Florczak-Sokół


Ponikwa 18-24.08.2011


      W ramach podnoszenia kompetencji osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez turystykę i rekreacje uczestnicy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu odbyli tygodniowy pobyt w gospodarstwie agroturystycznym „Stanica nad Ponikiem” w miejscowości Ponikwa.
W pierwszym dniu przyjazdy uczestnicy wybrali się na spacer po malowniczej okolicy. Ponikwa jest niezwykle urokliwa wsią połażoną w masywie góry Śnieżnik. Z gospodarstwa agroturystycznego rozciągał się malowniczy widok na góry, lasy i pola. Tego dnia uczestnicy zostali zapoznani również z zasadami poruszania się po mieście, zwiedzania miejsc takich jak sanktuaria muzea oraz z ważnymi oznaczeniami takimi jak zakaz fotografowania, używania telefonów komórkowych itp.
W drugim dniu pobytu uczestnicy pleneru pojechali do oddalonej o 8 kilometrów Bystrzycy Kłodzkiej. Tam głównym punktem zwiedzania było Muzeum Filumenistyczne przedstawiające historię krzesania ognia. Kolejnym etapem zwiedzania była Jaskinia Niedźwiedzia w Stroniach Śląskich, która urzekła nas niezwykłymi formami naciekowymi powstałymi bez działalności człowieka. Podczas prezentacji tego dnia zostały wyświetlone zdjęcia unikatowych i ciekawych zapalniczek oraz niezwykle bajeczne zdjęcia z wnętrza jaskini.
Kolejnym ważnym punktem wyjazdu było zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodziny. Do Świątyni zaprowadziły nas monumentalne kamienne schody, które liczyły sobie aż 56 stopni. Na szczególna uwagę w sanktuarium zasługuje również trójwymiarowy obraz Jezusa ukrzyżowanego, który dzięki zastosowanej w nim technice malarskiej sprawiał wrażenie zawsze patrzącego nam głęboko w oczy niezależnie od punktu w którym się znajdowaliśmy. Będąc w Wambierzycach grupa zwiedziła również Ruchomą Szopkę pełna misternie wykonanych, kolorowych i poruszających się figurek, a także Kalwarię wambierzycką z wzniesionymi na wzgórzu licznymi kapliczkami.
Kolejnym punktem na w naszej fotograficznej podróży była Kudowa Zdrój, a w niej Kaplica Czaszek powstała w hołdzie ofiar wojen na ziemi kłodzkiej oraz szerzącej się epidemii cholery.  Niezwykła lekcję historii mogliśmy również doświadczyć na Szlaku Ginących Zawodów gdzie poznaliśmy nieznane nam już fachy takie jak: garncarstwo, kowalstwo, tkactwo i piekarstwo. Tutaj również każdy z nas bez względu na zdolności plastyczne z pomocą profesjonalnego garncarza mógł wykonać własną miseczkę, które zostały zaprezentowane podczas konferencji.
W trakcie spotkania został również zaprezentowany inny wytwór pracy uczestników, mianowicie papier ręcznie wykonany w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój. W tym miejscu poznaliśmy historię tworzenia papieru przepiękne rzeczy wykonane przy jego użyciu.
W ostatnim dniu naszego zwiedzania odwiedziliśmy Kłodzko oraz Złoty Stok. Z pierwszej z miejscowości zostały zaprezentowane zdjęcia z  Muzeum Ziemi Kłodzkiej w którym widzieliśmy przepiękne zegary oraz niezwykłą salę z lustrzaną podłogą. Ważnym elementem w zwiedzaniu Kłodzka jest Twierdza Kłodzka z której rozciąga się malownicza panorama na całe miasto. W Złotym Stoku czekały na nas dalsze atrakcje podczas zwiedzania kopalni złota, w której to mieliśmy okazję przejazdu podziemną kolejką, zwiedzania podziemnych labiryntów kopalin, a nawet płukania złota.


VI Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką Żołnierską


      W dniu 15 listopada 2011 roku w Konstantynowie Łódźkim przy ulicy Łódźkiej 28 w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się VI Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką oraz Poezją Żołnierską i Patriotyczną. Dzięki Stowarzyszeniu „Czuję Sercem” i Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódźkim po raz kolejny mieliśmy okazję wyrazić swoją miłość do ojczyzny. Patronatem imprezy był Burmistrz Miasta Konstantynowa Łódźkiego, zarząd Spółdzielni Inwalidów „Zgoda” jak i również Stowarzyszenie „Czuję Sercem” z Konstantynowa Łódźkiego.
Uczestnicy spotkania prezentowali dwa utwory wokalne uzupełnione krótką choreografią ruchową. Każda z występujący grup zaprezentowała się inaczej. Jedni śpiewali a’ capella, inni przedstawiali scenki poparte montażem słowno-muzycznym a jeszcze inni śpiewali do przygotowanych wcześniej podkładów. Oprócz wystąpień uczestników na scenie gościli również terapeuci i instruktorzy. Dla wszystkich zgromadzonych przewidziano pyszny poczęstunek oraz obiad, wspaniałe pamiątki a także nagrody. Spotkanie dostarczyło uczestnikom niezapomnianych emocji i przeżyć w gronie przyjaciół.
Nasi uczestnicy – zespół „Akcent” z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Zgierzu, pobudzili całą widownię do wspólnej zabawy. „Akcent” wystąpił w składzie: Anna Lelewska, Piotr Sobczak, Aneta Kociak, Marek Stachurski, Piotr Flisiak oraz Katarzyna Flisiak. Zaprezentowaliśmy dwa utwory pt. „Jak to na wojence” i „Harcerz z harcerką”, które porwały widownię do wspólnego śpiewu i tańca.
Każde spotkanie co roku wzbogaca wszystkich uczestników o nowe doświadczenia i umacnia w poczuciu patriotyzmu. Charakter występów pozwolił wszystkim przenieść się w czasy gdy Polska walczyła o swoją niepodległość. Nasi uczestnicy z przyjemnością wezmą udział w następnym spotkaniu.


VII HALOWY MITING LEKKOATLETYCZNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZGIERZ 2011        Dnia 20.10.2011 r. odbył się VII Halowy Miting Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych Zgierz 2011, w hali MOSiR przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu, zorganizowany, już po raz kolejny przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu. Honorowy Patronat nad Mitingiem objęli Starosta Zgierski, Krzysztof  Kozanecki  i Prezydent Miasta Zgierza, dr Iwona Wieczorek. Uroczystego otwarcia dokonała Pani  Bożenna Piotrowicz, przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Zgierzu, która przywitała przedstawicieli placówek, przybyłych władz i zaprzyjaźnionych instytucji oraz wszystkich zawodników i kibiców.
Wśród zaproszonych drużyn były:
- PSOUU Koło w Aleksandrowie Łódzkim,
- PSOUU Koło w Kutnie,
- PSOUU Koło w Żychlinie,
- PSOUU Koło w Pabianicach,
- WTZ przy DPS Rąbień,
- WTZ przy PSLCP / OŁ w Ozorkowie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zgierzu,
- DPS ,, Spadkowa” w Łodzi,
- ŚDS POMOST w Aleksandrowie Łódzkim,
- ŚDS w Głownie.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów  czuwali pan, Zdzislaw Frątczak, kierownik ds.sportu MOSiR i pani, Beata Walas, fizjoterapeuta PSOUU Kolo w Zgierzu, która zadbała o ułożenie różnorodnych konkurencji sportowych i harmonogramu Mitingu.
Zgłoszeni zawodnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności i możliwości w następujących konkurencjach: skok w dal obunóż, rzut woreczkami do kosza, rzut piłką lekarską, slalom z piłką terapeutyczną, odbijanie piłeczki pingpongowej rakietką do tenisa stołowego w kole hula-hop i tor przeszkód.
Nie zapomniano również o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich, dla których przygotowano dwie konkurencje: wyścig slalomem na wózkach z pomocą terapeuty i rzut piłeczką palantową z wózka. Moc radości i emocji dostarczyła  konkurencja, bieg w workach,  dla terapeutów poszczególnych placówek, w której pierwsze miejsce zajął Sebastian Sadowski z PSOUU Kolo w Zgierzu.
Poziom sportowy drużyn był w tym roku niesamowicie wyrównany – zawodnicy dobrze przygotowali się kondycyjnie, zmagali się z zaciętością, odwagą, wytrwałością. Wydawało się, że nic nie jest w stanie ich zmęczyć.
Organizatorzy przygotowali również dla wszystkich uczestniczących ciepły i słodki poczęstunek.
Po trzech godzinach zmagań i sportowej rywalizacji nastąpiło wręczenie statuetek,  dyplomów oraz upominków poszczególnym placówkom. Statuetki ufundował Starosta Zgierski, Krzysztof Kozanecki a wręczał Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, Wojciech Budziarski. Natomiast piękne, złote medale ufundowane przez Panią Prezydent miasta Zgierza wręczał wszystkim zawodnikom i zawodniczkom, dyrektor MOSiR, Witold Królewiak. Zwycięzcą tegorocznego Mitingu okazała się drużyna z PSOUU Koło w Żychlinie, kolejne miejsca zajęły drużyny z PSOUU Koło w Kutnie, PSOUU Koło w Pabianicach i PSOUU Koło w Zgierzu;  nie zwycięstwo było bowiem najważniejsze, ale udział, który sam w sobie był już dla wielu ogromną wygraną, radością i niezapomnianym doświadczeniem.
Cieszymy się bardzo, że zawody sportowe zyskują coraz więcej zwolenników. Tym samym nabraliśmy pewności, że nasze założenie, aby propagować sport wśród osób niepełnosprawnych, okazało się jak najbardziej słuszne.
Wszyscy uczestnicy zmagań sportowych jechali do domów zadowoleni i uśmiechnięci oraz naładowani pozytywną energią. Mamy nadzieję spotkać się za rok, być może w jeszcze szerszym gronie.


Ze sportowym pozdrowieniem
Anita Brzozowska ze wsparciem Beaty Walas.


Konferencja pt” Niezależne Życie – osoba pełnoletnia niepełnosprawna
intelektualnie- dorosły czy dziecko?”         W dniu 06.12.2011 w Centrum Szkoleniowo Rehabilitacyjnym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu przy ulicy Chełmskiej 42/42a odbyła się konferencja pt” Niezależne Życie – osoba pełnoletnia niepełnosprawna intelektualnie- dorosły czy dziecko?”. Spotkanie odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia. Konferencja została zrealizowana dzięki środkom Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie będących w dyspozycji Marszałka Województwa Łódzkiego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz, wykładowcy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przedstawiciele organizacji realizującej podobne zadania, a także terapeuci oraz rodzice PSOUU Koło w Zgierzu.
Podczas konferencji zostało poruszonych bardzo wiele ważnych tematów dotyczących dorosłości i starzenia się osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Poruszone były takie tematy jak:
-„Miedzy samodzielnością , a ubezwłasnowolnieniem – dylematy rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie” –dr Gabriele Kowalską wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz  Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach
-Być dorosłym- wyznaczniki dorosłości w życiu codziennym osób Niepełnosprawnych- dr Radosław Piotrowicz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
-A gdy już dorosną – aspekty kształcenia dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – mgr Daniel Makos Akademia Pedagogiki Specjalnej Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
-
W miejscu pracy- współczesne koncepcje i rozwiązania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych- prof dr hab. Bernardetta Szczupał Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
-Jaka pomoc i dla kogo ? Wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczoną sprawnością mgr Beata Gawron –doradca zawodowy Centrum DZWONI
-Partnerstwo czy zależność? Relacje terapeuta a osoba niepełno sprawna Intelektualnie mgr Małgorzata Potakowska kierownik WTZ Zgierz
-Starość osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnych kontekstach społecznych –mgr Alicja Szpakowska –psychoterapeuta rodzin PSOUU Koło w Zgierzu
-Chcę być dorosłym ? – sami o sobie we własnej sprawie mgr Dorota Tomaszewska Koordynator Self - Adwokatury Zarząd Główny PSOUU w Warszawie                                                                             Anita Brzozowska – lider self–adwokatury Warsztat Terapii zajęciowej w Zgierzu
-Niezależne życie- wyzwanie systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie - Bożenna Piotrowicz,

Wśród zaproszonych władz mięliśmy okazje gościć:
Pana Witolda Stępnia – Marszałka Województwa Łódzkiego,
Panią Annę Kamińską- Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Rady Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Łódzkiego,
Panią Monikę Krajewską- Kierownik Wydziału ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Regionalnego Centrum Polityki Społecznej,
Pana Wojciecha Budziarskiego- Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego,
Panią Iwonę Dąbek- Przewodnicząca Komisji Zdrowia i opieki Społecznej rady powiatu Zgierskiego,
Panią Agnieszkę Duszkiewicz- Nowacką- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu,
Pana Michała Bukowskiego- Inspektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkieg
Panią Renatę Matusiak - Pełnomocnik ds. Społecznych Prezydenta Miasta Zgierza.

Konferencja była bardzo cennym źródłem informacji zarówno praktycznych jak i teoretycznych. Poprzez spotkanie został przybliżony oraz podkreślony  problem dorosłości osób niepełnosprawnych intelektualnie w aspekcie ich potrzeby samodzielnego bądź wspieranego funkcjonowania w życiu społecznym. Wierzymy iż wpłynęła również na  zmiany postaw społecznych w respektowaniu ich prawa do podejmowania decyzji.


Wigilia 2011


     Grudzień to czas w którym każdy w pośpiechu chce załatwić wszelkie sprawy przed końcem roku. To również czas przebaczania, tęsknoty za bliskimi oraz większej niż kiedykolwiek potrzeby spędzania z nimi czasu. Każde nasze wigilijne spotkanie jest wyjątkowe. Również to zapisze się na trwałe w naszej pamięci. Tegoroczne spotkanie wigilijne odbyło się 16.12.2012 roku w Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutycznym przy ulicy Chełmskiej 42/42 a. Jego zorganizowanie w tak licznym gronie możliwe było dzięki finansowemu wsparciu otrzymanemu w wyniku konkursu  Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W przedpołudniowym spotkaniu wzięli udział Członkowie Zarządu Koła, rodziny zasłużone w budowie Centrum Rehabilitacyjno- Terapeutycznego, władze miasta i powiatu, przedstawiciele współpracujących ze Stowarzyszeniem instytucji i placówek oraz  firm wspierających działalność Stowarzyszenia. W drugim równie licznym  spotkaniu wzięli udział podopieczni Stowarzyszenia wraz z rodzicami i opiekunami  pracownicy zgierskiego Koła, a także inne osoby wpierające działalność Stowarzyszenia. Zanim jednak przystąpiliśmy do smakowania pysznych potraw wigilijnych przygotowanych przez restauratora Pana Jacka Wasielę wszyscy przybyli goście mogli oddać się chwili zadumy oglądając Jasełkę  przygotowaną przez uczestników ZTR i WTZ pod kierunkiem muzykoterapeutów w składzie: Aleksandra Garbacz i  Kamil Mucha. Na spotkaniu nie zabrakło również wyczekiwanych z niecierpliwością prezentów. Miejmy nadzieje że w nadchodzącym roku spełnią się wszystkie serdeczne życzenia składane podczas łamania opłatka.


Tekst: Alicja Szpakowska


Wigilia 2011


      Grudzień to czas w którym każdy w pośpiechu chce załatwić wszelkie sprawy przed końcem roku. To również czas przebaczania, tęsknoty za bliskimi oraz większej niż kiedykolwiek potrzeby spędzania z nimi czasu. Każde nasze wigilijne spotkanie jest wyjątkowe. Również to zapisze się na trwałe w naszej pamięci. Tegoroczne spotkanie wigilijne odbyło się 16.12.2012 roku w Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutycznym przy ulicy Chełmskiej 42/42 a. Jego zorganizowanie w tak licznym gronie możliwe było dzięki finansowemu wsparciu otrzymanemu w wyniku konkursu  Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W przedpołudniowym spotkaniu wzięli udział Członkowie Zarządu Koła, rodziny zasłużone w budowie Centrum Rehabilitacyjno- Terapeutycznego, władze miasta i powiatu, przedstawiciele współpracujących ze Stowarzyszeniem instytucji i placówek oraz  firm wspierających działalność Stowarzyszenia. W drugim równie licznym  spotkaniu wzięli udział podopieczni Stowarzyszenia wraz z rodzicami i opiekunami  pracownicy zgierskiego Koła, a także inne osoby wpierające działalność Stowarzyszenia. Zanim jednak przystąpiliśmy do smakowania pysznych potraw wigilijnych przygotowanych przez restauratora Pana Jacka Wasielę wszyscy przybyli goście mogli oddać się chwili zadumy oglądając Jasełkę  przygotowaną przez uczestników ZTR i WTZ pod kierunkiem muzykoterapeutów w składzie: Aleksandra Garbacz i  Kamil Mucha. Na spotkaniu nie zabrakło również wyczekiwanych z niecierpliwością prezentów. Miejmy nadzieje że w nadchodzącym roku spełnią się wszystkie serdeczne życzenia składane podczas łamania opłatka.


Tekst: Alicja Szpakowska

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego